Welkom bij Access-i

Vaccinatiecentrum - Militair hospitaal Neder-over-Heembeek

Certificering van de vaccinatie in het militair hospitaal.

Geldigheid van het certificaat = de duur van de vaccinatie in het genoemde centrum

Let op:

- Personen die dat wensen kunnen zich laten vergezellen door de persoon van hun keuze

- Alles wat betrekking heeft op de interne middelen van het centrum, zoals talenkennis (bv. personeel opgeleid in gebarentaal, enz.), is louter ter informatie. Het kennisniveau is niet geëvalueerd door Access-i.

 

.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
 • Een specifiek plan met aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen is beschikbaar.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • Er is een moeizaam te gebruiken helling, maar het personeel staat ter beschikking om te helpen.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • Er is een moeizaam te gebruiken helling, maar het personeel staat ter beschikking om te helpen.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De toegangsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • Alle hellingen zijn gemakkelijk te gebruiken.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op een helling.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Er zijn een paar stoelen met armleuningen in de wachtkamers.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De helling is aan weerszijden voorzien van een handlijst.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De helling is aan weerszijden voorzien van een handlijst.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • De deur kan zelfstandig gehanteerd worden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
 • Er zijn rolstoelen ter beschikking.
 • De helling is aan één zijde voorzien van een handlijst.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een specifiek plan met aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen is beschikbaar.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Wachtkamer
 • Er zijn zitplaatsen.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op een helling.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich onvoldoende zitplaatsen langs de paden.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich onvoldoende zitplaatsen langs de paden.
 • Er vallen enkele treden te nemen zonder handlijsten.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen obstakels.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Een aangepast plan van de plaats is beschikbaar.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
Wi-Fi
 • Er is geen Wi-Fi.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

Gratis commentaar

Bij elke stap van het proces zijn  militairen (gemakkelijk herkenbare) aanwezig om bijstand te verlenen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Een voorrangstoegang is mogelijk.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.