Welkom bij Access-i

Vaccinatiecentrum - Woluwe-St-Lambert/Poséidon

De Salle sportive Poséidon is momenteel, en tot het einde van de vaccinatiecampagne, het vaccinatiecentrum voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Geldigheid van het certificaat = de duur van de vaccinatie in het genoemde centrum

Let op:

- Personen die dat wensen kunnen zich laten vergezellen door de persoon van hun keuze

- Alles wat betrekking heeft op de interne middelen van het centrum, zoals talenkennis (bv. personeel opgeleid in gebarentaal, enz.), is louter ter informatie. Het kennisniveau is niet geëvalueerd door Access-i.

 

Gratis commentaar

De uitgang van het centrum is mogelijk via een trap of een zeer steile helling (20% op 10m). Voor rolstoelgebruikers, als het niet gemakkelijk is om deze helling te gebruiken, zal het personeel u uitnodigen om via de voordeur te vertrekken. 

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
 • Er zijn gekleurde lijnen om de weg te vinden.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Gratis commentaar

Sinds begin juni is een specifieke box voor personen met beperkte mobiliteit geïnstalleerd

De uitgang van het centrum is mogelijk via een trap of een zeer steile helling (20% op 10m). Voor rolstoelgebruikers, als het niet gemakkelijk is om deze helling te gebruiken, zal het personeel u uitnodigen om via de voordeur te vertrekken.

 

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
 • De verlichting volstaat.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.

Gratis commentaar

Sinds 1 juni is er een box voor mensen met beperkte mobiliteit 

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er is een trap met maximaal 6 treden.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er is een trap met maximaal 6 treden.
 • Er vallen enkele treden te nemen die voorzien zijn van handlijsten.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De deur kan zelfstandig gehanteerd worden.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
 • Er zijn rolstoelen ter beschikking.
Wachtkamer
 • Er zijn zitplaatsen.
Horizontale beweging
 • De verplaatsingen verlopen bijna overal vlot.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de paden is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
Aangepaste toiletten
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Binnenkomst
 • Er zijn meerdere ingangen en deze zijn niet allemaal toegankelijk.
Aangepaste toiletten
 • Er zijn geen handgrepen in het toilet.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De visuele informatie wordt ook verstrekt met mondelinge mededelingen.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
 • De parkeerplaats moet overgestoken worden om tot bij de ingang te geraken.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Geleidelijnen en tegels die met de voeten voelbaar zijn aanwezig en vergemakkelijken het verplaatsen.
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Er zijn geen obstakels.
 • Er is contrast.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het pad is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • De visuele informatie wordt ook verstrekt met mondelinge mededelingen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.

Gratis commentaar

De bevolkingsdienst van de gemeente heeft personeel om te helpen met de communicatie, maar Access-i is niet in staat het kwaliteitsniveau te evalueren   

of Relais Signes staat tot uw beschikking: voor alle informatie contacteer: http://www.relais-signes.be/

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • Een persoon die gebarentaal kent is na voorafgaande aanvraag beschikbaar.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.

Gratis commentaar

De bevolkingsdienst van de gemeente heeft personeel om te helpen met de communicatie, maar Access-i is niet in staat het kwaliteitsniveau te evalueren 

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Een voorrangstoegang is mogelijk.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
 • De plaats is goed verlicht.
 • De plaats is rustig en goed verlicht.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.

Aandachtspunten

Verticale beweging
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.