Welkom bij Access-i

Centre sportif de Neder-Over-Heembeek

Omgeven door groen, biedt het Sportcomplex van Neder-Over-Hembeek de volgende sporten aan:
- voetbal
- handbal
- basketbal
- volleybal
- tennis

Al deze sporten worden buiten gespeeld.

Sterke punten

Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is geen personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is geen personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
 • Er is geen aangepast plan van de plaatsen beschikbaar.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is geen trede aan de ingang.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De verlichting volstaat.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • De bekleding van de parkeerplaats is niet aangepast.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Binnenkomst
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.
Douchekamer
 • Er is geen aangepaste doucheruimte voorzien.
 • Er is een trede die genomen moet worden om in de douche te komen.
Garderobe
 • Er is geen aangepaste vestiaire.

Sterke punten

Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde trede op het logische pad.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is contrast.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
 • Het ontbreken aan contrast tussen de vloer en de muren bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde trede op het logische pad.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het betaalpunt is moeilijk te vinden.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • Het is onmogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Aangepaste toiletten
 • Het is onmogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
 • De plaats is goed verlicht.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.