Welkom bij Access-i

Maison des Citoyens

Sinds 17 juli 2007 ontvangt het Maison des Citoyens burgers in een gezellige sfeer. Kleurrijke bewegwijzering, een aangename en lichte wachtkamer, een gastvrije balieruimte, alles is in het werk gesteld om de bevolking passende en gepersonaliseerde zorg te bieden.

Het Huis van de Burger biedt onderdak aan de loketten van de dienst Bevolking, de eenheden Geboorte, Huwelijk, Overlijden en Begraafplaatsen van de dienst Burgerlijke Stand, de loketten Pensioenen van de dienst Sociale Zaken, de loketten Financiën (vrijstelling van reinigingsrechten en rioolrechten + vuilniszakken), en de inschrijvingsloketten voor sportcursussen en jeugdkampen.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is aanwezig voor de begeleiding van personen met specifieke behoeften.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is regelmatig.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Hulp is nodig om de betalingsvoorziening te gebruiken.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Er is geen trede aan de ingang.
Wachtkamer
 • Er zijn zitplaatsen.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
Verticale beweging
 • Er is een lift.

Sterke punten

Ontvangst
 • Geleidende reliëflijnen vergemakkelijken de toegang tot het onthaal.
 • De visuele informatie wordt ook verstrekt met mondelinge mededelingen.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.

Sterke punten

Ontvangst
 • Geleidende reliëflijnen vergemakkelijken de toegang tot het onthaal.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • De visuele informatie wordt ook verstrekt met mondelinge mededelingen.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.

Sterke punten

Ontvangst
 • Een personeelslid kent gebarentaal.
 • Het personeel heeft een opleiding genoten voor het onthaal van dove personen.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.

Aandachtspunten

Wi-Fi
 • De verbinding met de mobiele netwerken, 3G of 4G, verloopt moeizaam op een deel van de plaatsen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Er is een inductielus aan het onthaal.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Een voorrangstoegang is mogelijk.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.