Welkom bij Access-i

Musée provincial des Arts anciens du Namurois

Het Provinciaal Museum voor Oude Kunst van Namen is sinds 1964 gehuisvest in het 18e-eeuwse Gaiffier d'Hestroy Hotel, dat eigendom is van de Provincie Namen. Het stucwerk van de voorgevel (1768) staat op de lijst van het uitzonderlijk erfgoed van Wallonië.

De permanente collecties bestaan uit kunstwerken uit de Middeleeuwen en de Renaissance uit de streek van Namen. In het museum wordt ook de beroemde Schat van Oignies tentoongesteld, evenals de grootste collectie schilderijen van de schilder Henri Bles.

Het museum organiseert speciale evenementen en workshops voor kinderen, slechtzienden en geestelijk gehandicapten.

Het achtergebouw (permanente collecties) is ontoegankelijk voor mensen met motorische of visuele handicaps.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Bewegwijzering
 • Er is geen specifiek plan beschikbaar (aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen).

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De alternatieve ingang is open op aanvraag.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn meerdere treden te nemen.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Binnenkomst
 • Er zijn treden aan de ingang.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
Verticale beweging
 • Niet alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De breedte van de liftdeur is smaller dan 80 cm.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar de toegang verloopt moeilijk.
Tentoonstelling
 • Het grootste deel van de inhoud van de tentoonstelling is niet toegankelijk of zichtbaar.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De alternatieve ingang is open op aanvraag.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • Er zijn zitplaatsen in elke tentoonstellingsruimte.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er vallen enkele treden te nemen zonder handlijsten.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er vallen enkele treden te nemen zonder handlijsten.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Horizontale beweging
 • Er valt een trap met meer dan 6 treden te nemen.
Verticale beweging
 • Er is een handlijst aan één zijde van de trap.
 • Niet alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De breedte van de liftdeur is smaller dan 80 cm.
Tentoonstelling
 • Wegens de configuratie van de plaatsen is een deel van de inhoud moeilijk bereikbaar.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
Tentoonstelling
 • Geleide en aangepaste bezoeken worden georganiseerd op aanvraag.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er is geen beveiliging van de trap.
Binnenkomst
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
Tentoonstelling
 • De tentoonstelling is niet aangepast omdat de inhoud ervan voornamelijk visueel is.
 • Er is geen audiobeschrijving.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.
Tentoonstelling
 • Geleide en aangepaste bezoeken worden georganiseerd op aanvraag.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er is geen beveiliging van de trap.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
Tentoonstelling
 • De geschreven verklaringen zijn moeilijk leesbaar.
 • Er is geen bezoekersgids met grote tekens.
 • De meerderheid van de werken zijn tentoongesteld in etalages.
 • Wegens de configuratie van de plaats is een deel van de inhoud moeilijk bereikbaar.
 • De verlichting volstaat niet.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
Wi-Fi
 • Er is geen Wi-Fi.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Er worden geen geleide bezoeken in gebarentaal georganiseerd.
 • De films zijn niet ondertiteld.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • Er is geen aangepast brandalarm (visueel of trillend).

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Tentoonstelling
 • De omgeving is rustig.
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • Schriftelijke verklaringen zijn beschikbaar.

Aandachtspunten

Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • De films zijn niet ondertiteld.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • Er worden aangepaste geleide bezoeken voor kinderen georganiseerd.
 • Een aangepast bezoek is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.

Aandachtspunten

Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
Horizontale beweging
 • Er zijn delen van de plaats in het donker.
Tentoonstelling
 • De tentoonstelling is niet voldoende afwisselend.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Een deel van de tentoonstelling is in het donker.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.