Welkom bij Access-i

Parc Hockey club Auderghem

De in 1953 opgerichte hockeyclub Parc Auderghem speelt momenteel in de installaties van het Centre Sportif de la Forêt de Soignes (ADEPS) waar zij de hockeyvelden huurt.

Het doel is om zoveel mogelijk mensen kennis te laten maken met hockey en tegelijkertijd een kwaliteitssport aan te bieden.

Hockey is een sport die waarden als respect en sportiviteit uitdraagt. Het is de sport met de 3 F's: FAMILY, FAIR-PLAY EN FUN. Het vereist een fysieke voorbereiding van hoge kwaliteit waarbij technische kwaliteiten en een uitstekende teamgeest worden gecombineerd.

Hockeygeest is geen loos woord, het omvat onder meer een goede verstandhouding tussen de spelers, de wil om te winnen en tegelijk plezier te maken, respect voor scheidsrechters, partners en tegenstanders, fysieke arbeid en de schoonheid van het gebaar.

De hockeysport in België is de laatste jaren sterk gegroeid en het totaal aantal leden nadert de 45.000. Deze stijging wordt ook weerspiegeld in de hockeyclub Parc Auderghem, die dit seizoen 1215 leden heeft bereikt, waardoor de club op de 7e plaats staat in de nationale rangschikking en op de 3e plaats in Brussel wat leden betreft.

Het park van de Hockey Club is door Access-i geëvalueerd voor sportbeoefenaars die deze discipline willen beoefenen.  De verfrissingsruimte is niet geëvalueerd, maar is voor sommige categorieën verplicht omdat het de enige alternatieve toegang tot de kleedkamers is.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
 • De plaats is complex en er is geen aangepast plan beschikbaar.
 • Het is moeilijk om de deuren onderling te onderscheiden.
Identificatie
 • Het gebouw is moeilijk te vinden.

Sterke punten

Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De verlichting volstaat.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Horizontale beweging
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de paden is voldoende.
 • De verlichting volstaat.
Restauratiezaal
 • Bepaalde tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De verlichting volstaat.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
 • Er is minstens één te lange helling.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • Er is minstens één te lange helling.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Binnenkomst
 • Het gebouw is moeilijk herkenbaar.
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Er zijn treden aan de ingang.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • De deuren zijn hanteerbaar met hulp.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.
 • De breedte van de deuropeningen ligt tussen 80 en 85 cm.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is onvoldoende.
Garderobe
 • Er is geen aangepaste vestiaire.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is hard.
 • De verlichting volstaat.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig.
 • De verlichting volstaat.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de paden is voldoende.
 • De verlichting volstaat.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen en te betalen, ...
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De parkeerplaatsen bevinden zich op meer dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • Er vallen enkele treden te nemen zonder handlijsten.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Het gebouw is moeilijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.
 • Er zijn meer dan3 treden aan de ingang.
 • Er zijn meerdere ingangen en deze zijn niet allemaal toegankelijk.
Horizontale beweging
 • Er zijn enkele treden zonder handlijst.
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De breedte van de deuropeningen is smaller dan 80 cm.
 • Er is minstens één te lange helling.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.
 • De breedte van de deuropeningen ligt tussen 80 en 85 cm.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er is een niet-beveiligde helling op het pad.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Restauratiezaal
 • De zonneweringen op het terras zijn laag.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De verlichting volstaat.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
Ontvangst
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
Horizontale beweging
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
 • Het ontbreken aan contrast tussen het meubilair en de omgeving bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • De deuren zijn niet in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
Restauratiezaal
 • De treden van de trap zijn niet verlicht.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Ontvangst
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het betaalpunt is moeilijk te vinden.
 • Het betaalpunt is moeilijk te gebruiken.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Wi-Fi
 • Er is geen Wi-Fi.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Restauratiezaal
 • Er zijn geen ronde of ovalen tafels voor X personen.
 • De verlichting maakt liplezen onmogelijk.
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
 • De verlichting volstaat niet.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Ontvangst
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het gebouw is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn aan het onthaal
 • Het loket is beglaasd of slecht verlicht en biedt geen mogelijkheid tot liplezen.
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Restauratiezaal
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn.
 • De verlichting maakt liplezen onmogelijk.

Sterke punten

Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het gebouw is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
Ontvangst
 • Soms kan er veel lawaai zijn aan het onthaal.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
Restauratiezaal
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
 • De plaats is lawaaierig.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.