Welkom bij Access-i

Brasserie de Mont-Saint-Jean

Les murs de la Ferme de Mont-Saint-Jean renferment la Micro-Brasserie où est produite la bière de Waterloo. Une activité déjà présente au début du XVème siècle. Nous vous invitons à découvrir le processus de fabrication artisanal, lors d’une visite accompagnée par un de nos Maîtres Brasseurs. Venez déguster la bière de la bravoure au cœur même de l’histoire de la Ferme de Mont-Saint-Jean…

Sterke punten

Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.

Aandachtspunten

Bewegwijzering
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Het is moeilijk om de deuren onderling te onderscheiden.
Gebied
 • Het restaurant werd niet geanalyseerd.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De ondergrond is moeilijk berijdbaar.
Ontvangst
 • Het loket is te hoog.
Horizontale beweging
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • De toegang tot de wastafel verloopt niet vlot.

Sterke punten

Horizontale beweging
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De bekleding van de parkeerplaats is niet ideaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De ondergrond is moeilijk berijdbaar.
Horizontale beweging
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • De hellingen zijn niet voorzien van handlijsten.
Tentoonstelling
 • Er zijn geen zitplaatsen.

Sterke punten

Ontvangst
 • Het onthaal is niet beglaasd.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Het ontbreken aan contrast tussen het meubilair en de omgeving bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • Op bepaalde plaatsen langs het pad is de doorgang lager dan 2 m.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • De tentoonstelling is niet aangepast aan dove personen omdat de inhoud ervan voornamelijk auditief is.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Ontvangst
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • De tentoonstelling is niet aangepast aan slechthorende personen omdat de inhoud ervan voornamelijk auditief is.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
Horizontale beweging
 • De plaats is duister.
Tentoonstelling
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling wordt op de klassieke wijze voorgesteld.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.