Welkom bij Access-i

Royal Wellington T.H.C.

Ter informatie: deze audit werd overdag uitgevoerd bij natuurlijk licht. Wij kunnen derhalve niet instaan voor de kwaliteit van de kunstverlichting en kunnen evenmin garanderen dat de lichtomstandigheden toereikend zijn voor een veilig verkeer op de parkings, toegangswegen en paden rond het terrein.

Identificatie:

Door de architectuur van het gebouw is het makkelijk te vinden. Het wordt bediend door het openbaar vervoer en is gemakkelijk bereikbaar met de auto.

De club biedt lessen, trainingscursussen en verhuur:

Voor tennis: 10 gravelbanen, waarvan er 6 in de winter overdekt zijn.
Voor hockey: 2 grasvelden. In de winter wordt een overdekte synthetische baan geïnstalleerd voor trainingen.
Parkeren:

De infrastructuur beschikt over 3 gratis parkeerterreinen:

 Op Avenue Hougoumont, is er :

Een eerste parkeerplaats op een vlak oppervlak op 10 m van de ingang van een hockeyveld met een gereserveerde plaats van de juiste afmetingen, maar verticaal slecht aangegeven.

Een tweede parkeerplaats beneden, op een zachte ondergrond met een gereserveerde plaats op grind, op een ondergrond die niet is afgebakend op het maaiveld en slecht verticaal is gemarkeerd.

De derde parkeerplaats bevindt zich naast de twee tennisvelden en op +/- 50 m van het tweede hockeyveld en is toegankelijk vanaf de Waterloolaan, toegang aan de kant van de winkel "Plaisir du jardin". Deze laatste heeft geen gereserveerde ruimte en het oppervlak is oneffen.

Toegang tot de velden en het gebouw:

Het verkeer op de paden met verschillende soorten zachte ondergrond maakt ze moeilijk of zelfs onbegaanbaar voor bepaalde categorieën gehandicapten. Er is inderdaad een doolhof van paden, niveauverschillen, trappen en onbeveiligde opritten.

De toegang tot de meeste kampeerplaatsen geschiedt door middel van niveauverschillen, schotten en onbeveiligde trappen. Een van de hockeyvelden is echter toegankelijk en bespeelbaar voor gehandicaptensporters.

Ik ga naar binnen:

Er zijn geen voorzieningen bij de ingang om uzelf aan te melden of om hulp te vragen.

U kunt wel telefonisch contact opnemen met het personeel om uw komst aan te kondigen.

Bewegwijzering:

De indeling van het terrein is complex. Bewegwijzering is er bijna niet, en de bestaande bewegwijzering is niet voor iedereen zichtbaar en leesbaar, zowel buiten als binnen het gebouw.

Faciliteiten:

Geen lift.

Geen flitsalarm.

Sanitaire voorzieningen:

Er is geen aangepast toilet en de bestaande toiletten zijn moeilijk toegankelijk voor mensen met beperkte mobiliteit. De kleedkamers zijn niet aangepast, zij worden bediend door trappen met niet-contrasterende treden. Ze zijn niet beveiligd door leuningen of stoeptegels. De gangen zijn donker. Bovendien zijn er ongemerkte en ongedekte niveauverschillen.

Het personeel is niet opgeleid om mensen met speciale behoeften te ontvangen. Zij zijn echter bereid en klaar om in elke situatie te helpen.

Cafetaria:

De cafetaria is niet toegankelijk voor rolstoelgebruikers en is moeilijk toegankelijk voor mensen met een beperkte mobiliteit, omdat er een steile trap naar toe leidt. Alternatieve toegang is ook via trappen met niet-conform of zelfs gevaarlijk beslag.

Een platformlift is gepland voor 2020 om toegang te krijgen tot de cafetaria

De cafetaria is gemakkelijk te bedienen op een vlakke, niet-zwevende ondergrond binnen en op het terras.  De tafels zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers en de verlichting in deze ruimte is doorlopend. Dit gebied heeft een rustplaats met een gezellige sfeer.

 Het personeel is niet opgeleid om mensen met speciale behoeften te ontvangen, maar is zeer bereidwillig en behulpzaam. Zij staan klaar om de klant te helpen aan tafel te gaan zitten, te kiezen, te serveren en te betalen, ongeacht de situatie.

Geen wifi en een inductielus.

De club wil de sociale voorzieningen naast het terrein verbeteren om een leuke, gezonde en veilige omgeving voor haar leden en supporters te creëren.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Een contactpersoon is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Bewegwijzering
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De plaats is complex en er is geen aangepast plan beschikbaar.
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
 • Er is geen aangepast plan van de plaatsen beschikbaar.
 • Er is geen specifiek plan beschikbaar (aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen).
 • Het is moeilijk om de deuren onderling te onderscheiden.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Restauratiezaal
 • Alle tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • De bekleding van de parkeerplaats is niet aangepast.
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn te smal.
 • Er is één trede te nemen.
 • De toegangsweg is erg hellend.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
 • De toegangsweg is hellend.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn te smal.
 • Er is één trede van minstens 3 cm te nemen.
 • De toegangsweg is erg hellend.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Er zijn treden aan de ingang.
 • Er zijn meerdere ingangen en deze zijn niet toegankelijk.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het loket is te hoog.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Horizontale beweging
 • Er zijn meerdere treden te nemen.
 • De ondergrond is moeilijk berijdbaar.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De breedte van de gangen is onvoldoende.
 • De breedte van de paden is onvoldoende.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn te smal.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.
Douchekamer
 • Er is geen aangepaste doucheruimte voorzien.
 • Er is een trede die genomen moet worden om in de douche te komen.
 • Het gebruik van de wastafel verloopt moeilijk.
 • Er is geen aangepast toilet.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Garderobe
 • Er is geen aangepaste vestiaire.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen en te betalen, ...
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • De bekleding van de parkeerplaats is niet ideaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn te smal.
 • De toegangsweg is erg hellend.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn te smal.
 • Er vallen enkele treden te nemen zonder handlijsten.
 • De toegangsweg is erg hellend.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De ondergrond is moeilijk berijdbaar.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk.
 • Er is één trede van meer dan 18 cm te nemen.
 • Er zijn meer dan3 treden aan de ingang.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Horizontale beweging
 • Er is één trede van minstens 18 cm te nemen.
 • Er zijn enkele treden zonder handlijst.
 • Er valt een trap met meer dan 6 treden te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen moeizaam.
 • De ondergrond is moeilijk berijdbaar.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De breedte van de gangen is onvoldoende.
 • De breedte van de paden is onvoldoende.
 • De breedte van één of meerdere passages is onvoldoende.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn te smal.
 • Er bevinden zich onvoldoende zitplaatsen langs de paden.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • Er is een handlijst aan één zijde van de trap.
 • De trappen zijn niet veilig.
 • Er is geen lift.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.
Douchekamer
 • De doucheruimte is onvoldoende uitgerust.
 • Er is een trede die genomen moet worden om in de douche te komen.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Garderobe
 • Er is geen zitplaats in de vestiaire.
 • De tafels hebben een centrale voet die hinderend kan zijn om zich correct te positioneren.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • Er is een niet-beveiligde helling op het pad.
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • De parkeerplaats moet overgestoken worden om tot bij de ingang te geraken.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • De parkeerplaats moet overgestoken worden om tot bij de ingang te geraken.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde trede op het logische pad.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde helling op het logische pad.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
 • De trappen zijn niet veilig.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Ontvangst
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • Het meubilair is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is geen beveiliging van de uitstekende voorwerpen.
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De helling is niet beveiligd aan de open zijde.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • Er is een niet-beveiligde helling op het pad.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
 • Het ontbreken aan contrast tussen de vloer en de muren bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde trede op het logische pad.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • De trappen zijn niet veilig.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Restauratiezaal
 • De menu’s en kaarten zijn moeilijk leesbaar.
 • De treden van de trap zijn niet verlicht.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het betaalpunt is moeilijk te vinden.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Aangepaste toiletten
 • Het is onmogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Restauratiezaal
 • Er zijn geen ronde of ovalen tafels voor X personen.
 • De verlichting maakt liplezen onmogelijk.
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn aan het onthaal
 • Het loket is beglaasd of slecht verlicht en biedt geen mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Aangepaste toiletten
 • Het is onmogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Restauratiezaal
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn.
 • De verlichting maakt liplezen onmogelijk.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
Restauratiezaal
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Soms kan er veel lawaai zijn aan het onthaal.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • De trappen zijn niet veilig.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Horizontale beweging
 • De plaats is duister.
 • Er zijn delen van de plaats in het donker.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Restauratiezaal
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
 • De plaats is lawaaierig.
 • De plaats is duister.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.