Welkom bij Access-i

Stade communal Josaphat Park

Er zijn geen drop-off punten aan de voorkant van het stadion.

Parkeren is mogelijk op de weg, inclusief 1 plaats gereserveerd voor gehandicapten.

De aanwezige sportzalen zijn: multisport en petanque. De buitensport is voetbal (synthetisch veld).

Er is geen kleedkamer met een aangepast brandalarmsysteem (licht of trilling).

Er is geen geschikte scheidsrechterskleedkamer.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Bewegwijzering
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
 • Er is geen specifiek plan beschikbaar (aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen).

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle hellingen zijn gemakkelijk te gebruiken.
Aangepaste toiletten
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Douchekamer
 • De douche is zonder hoogteverschil.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
 • Er is een aangepast toilet dat gemakkelijk is te gebruiken.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is één trede te nemen.
 • Er is minstens één te lange helling.
 • De toegangsweg is hellend.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De deuren zijn hanteerbaar met hulp.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is moeilijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • Het toilet is slecht uitgerust.
Douchekamer
 • De doucheruimte is onvoldoende uitgerust.

Sterke punten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen bijna overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Verticale beweging
 • De trappen zijn veilig.
Douchekamer
 • De douche is zonder hoogteverschil.
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op meer dan 50 meter van de ingang.
 • De parkeerplaatsen bevinden zich op meer dan 50 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De breedte van de deuropeningen is smaller dan 80 cm.
 • De deuren zijn hanteerbaar met hulp.
 • Er is minstens één te lange helling.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De deuren zijn hanteerbaar met hulp.
 • De hellingen zijn niet voorzien van handlijsten.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
Aangepaste toiletten
 • Er zijn geen handgrepen in het toilet.
 • Het aangepast toilet is moeilijk te vinden.
Douchekamer
 • De doucheruimte is onvoldoende uitgerust.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen obstakels.
 • Er is contrast.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het pad is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Binnenkomst
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • De deur is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De deuren zijn in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • Het ontbreken aan contrast tussen het meubilair en de omgeving bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • Het ontbreken aan contrast tussen de vloer en de muren bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • Er is een GSM-nummer aangeduid om contact op te nemen.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het betaalpunt is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
 • De trappen zijn veilig.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
Horizontale beweging
 • De plaats is duister.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.