Welkom bij Access-i

White Star Tennis & Hockey Club

Er zijn geen afgiftepunten.

Parkeergelegenheid op straat is beschikbaar, maar omvat geen gehandicaptenparkeerplaats.

De volgende sportvelden zijn aanwezig: tennis (buiten en binnen), paddle (buiten en binnen), hockey (buiten).

Er zijn geen kleedkamers die zijn uitgerust met een aangepast brandalarmsysteem (licht of trilling).

(DeepL Traduction)

 

Sterke punten

Bewegwijzering
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
Bewegwijzering
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
Gebied
 • Het restaurant werd niet geanalyseerd.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er is een trede van maximaal 2 cm die afgeschuind is.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Horizontale beweging
 • De breedte van de gangen is voldoende.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Binnenkomst
 • Er is één trede aan de ingang.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De deuren zijn hanteerbaar met hulp.
 • De deur is zwaar.
 • De toegangsweg is hellend.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De breedte van de paden is onvoldoende.
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
Douchekamer
 • Er is geen aangepaste doucheruimte voorzien.
 • Er is een trede die genomen moet worden om in de douche te komen.
 • Er is geen aangepast toilet.
Garderobe
 • Er is geen aangepaste vestiaire.
 • De breedte van de deuropening ligt tussen 80 en 85 cm.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is één trede van minder dan 18 cm te nemen.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • De breedte van de gangen is voldoende.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De ondergrond is onregelmatig.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De deuren zijn hanteerbaar met hulp.
 • De deur is zwaar.
 • De helling is niet met een handlijst voorzien.
Horizontale beweging
 • De verplaatsingen verlopen moeizaam.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De breedte van de paden is onvoldoende.
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
Aangepaste toiletten
 • Er is geen aangepast toilet.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
Douchekamer
 • De doucheruimte is onvoldoende uitgerust.
 • Er is een trede die genomen moet worden om in de douche te komen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
Horizontale beweging
 • Er is ten minste één niet-beveiligde helling op het logische pad.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het pad is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • De deur is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Horizontale beweging
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is in deze ruimte beschikbaar.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Aangepaste toiletten
 • Het is onmogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn aan het onthaal
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Aangepaste toiletten
 • Het is onmogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Horizontale beweging
 • De plaats is goed verlicht.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Soms kan er veel lawaai zijn aan het onthaal.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.