Welkom bij Access-i

Welkom bij Access-i

De verschillende categorieën van personen met specifieke behoeften

Personen in een rolstoel

Omdat hun onderste ledematen geheel of gedeeltelijk:

Leden uit deze groep kunnen niet lopen.

Personen met moeilijkheden om te lopen

Zoals de naam het aangeeft, bestaat deze groep uit personen die moeilijkheden ondervinden om te lopen omwille van onderstaande diverse redenen.

Hun onderste ledematen kunnen geheel of gedeeltelijk:

Blinde personen

Dit betreft personen die niet langer zien.

Slechtziende personen

Deze groep omvat personen die over resterend zicht beschikken dat meer of minder aanwendbaar is naargelang de aandoening en de lichtomstandigheden.

Vaak denkt men foutief dat het zicht van slechtziende personen gewoonweg verminderd is. Het zicht kan ook vervormd of op een andere manier onvolledig zijn.

Dove personen

Deze personen horen niet langer. Deze functiestoornis is slechts weinig of helemaal niet zichtbaar.

De doofheid leidt tot communicatiemoeilijkheden. Dove personen hebben meer behoefte aan een visuele communicatie dan een auditieve communicatie.

Slechthorende personen

Deze groep omvat personen die over resterend gehoor beschikken dat meer of minder aanwendbaar is naargelang het geval en de omgeving.

Hun moeilijkheden zijn vergelijkbaar met deze die ervaren worden door dove personen. Dit omvat ook de spraak en de communicatiewijze, omdat dit soms niet helemaal verstaan wordt.

Personen met begripsproblemen

Het merendeel van de personen uit deze groep vertonen een matige intellectuele functiestoornis die hen toelaat om toch nog een relatief autonoom leven te leiden