Welkom bij Access-i

Welkom bij Access-i

Het bekomen van een Access-i

Doorheen het volledige certificeringsproces wordt u bijgestaan door ons team en door een auditeur naar uw keuze.

Er zijn zes fasen betrokken bij uw certificatie.

 1. Eerste contact
  U kunt ons contacteren om ons te informeren over uw interesse, ofwel per email aan info@access-i.be, ofwel via het formulier dat beschikbaar is op de website www.access-i.be/inscription1.php .

 

 1. Opstelling van een interventiebestek.

Om uw aanvraag zo goed mogelijk te documenteren, zal Access-i contact opnemen met uw contactpersoon om zo veel mogelijk informatie te verzamelen met betrekking tot uw infrastructuur: beschrijving, plannen, oppervlakte, eventuele foto’s, enz.

 

Wij werken met door ons erkende professionelen inzake toegankelijkheid die als opdracht hebben:

 

 1. Bevestiging van uw intentie en keuze van auditeur
  Na ontvangst en onderzoek van de bestekken, vragen wij u uw keuze van auditeur te bevestigen.

 

 1. Verloop van de fase van de audit

 

 1. Audit van het gebouw

De auditeur komt ter plaatse voor de audit van het gebouw, rekening houdend met de behoeften van elk van de 7 bezoekerscategorieën met specifieke behoeften. Hij voert metingen uit, neemt foto's en ontmoet de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van het gebouw en/of het onthaal van bezoekers. Deze audit laat hem toe om een analyseformulier in te vullen.

 

 

 1. Opstellen van het auditrapport

Op basis van ons analyseformulier en de ter plaatse ingewonnen informatie, stelt de auditeur een rapport op van uw infrastructuur.

 

 1. Voorstelling van het rapport en toekenningscommissie

Vervolgens stelt de auditeur uw dossier en de analyseresultaten voor aan een toekenningscommissie. Elk dossier wordt vervolgens door de commissieleden geanalyseerd. Dit verzekert eenvormigheid en objectiviteit in hun behandeling. De commissie keurt daarna een Access-i logo goed voor uw gebouw: het betreft het volledige logo met de 7 pictogrammen en de drie niveaus (groen, oranje, wit).

 

 1. Overdracht van de resultaten

Na de vergadering van de toekenningscommissie, contacteert de auditeur u om u op de hoogte te stellen van de bekomen resultaten. In het licht daarvan, neemt u de beslissing om:

 

 1. Publicatie van uw certificatie.

Het informatieblad van uw gebouw wordt gepubliceerd op de site Access-i.

 

 1. Facturatie

Overeenkomstig het deelnemingscontract, gebeurt de facturatie voor de certificatie als volgt:

 

 

 1. Vernieuwing

Zes maanden voor het verlopen van de certificatieperiode (3 jaar), nemen wij opnieuw contact op met u voor de evaluatie van de certificatieperiode, met het oog op een vernieuwing ervan.

Voor evenementen is het verloop gelijkaardig, contacteer ons voor de exacte modaliteiten.

Algemene contactgegevens van het gebouw / de site / het evenement
*
*
*
*
*
*
*
Coördinaten van de verantwoordelijke persoon voor de aanvraag
*
*
*