Welkom bij Access-i

Aquarium de Liège

Het Aquarium-Muséum Universitaire de Liège is het centrum bij uitstek geworden voor de biodiversiteit van dieren en een belangrijke pijler van het cultuurtoerisme in Luik. Het is erkend als "museale instelling van categorie A" door de Federatie Wallonië-Brussel en heeft van de Waalse Overheidsdienst het label "Toeristische attractie 4 zonnen" gekregen.
Met een team van een twintigtal mensen, dat talrijke diensten aanbiedt aan al zijn bezoekers en voortdurend zijn tijdelijke en permanente tentoonstellingen ontwikkelt en verbetert, ontvangt het gemiddeld 95.000 bezoekers per jaar.

Het museum is samengesteld uit talrijke dierencollecties. De baden in de Biodiversiteitszaal van het Aquaorium zijn als "vensters op de onderwaterwereld": ze bieden u een blik op de verbazingwekkende diversiteit van het leven dat zich daar ontwikkelt. Tijdens uw bezoek zult u soorten tegenkomen uit de Noordzee, de Middellandse Zee, warme zeeën, rivieren en meren uit gematigde en tropische streken. 

In het "Museum"-gedeelte op de 2e verdieping zijn ingrijpende verbouwingen begonnen en een deel van de tentoonstelling is niet meer toegankelijk voor het publiek.

Covid 19: In verband met de voor het museum geldende sanitaire voorschriften zijn de garderobes en de cafetaria voor het publiek gesloten. Het gebruik van stoelen/banken is verboden.

Er wordt de laatste hand gelegd aan een lift die gemakkelijk toegang geeft tot de Trezoor. 

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
Bewegwijzering
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een duidelijk aangegeven alternatieve ingang.
 • De alternatieve ingang is open op aanvraag.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De helling is beveiligd aan de open zijde.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat.
Tentoonstelling
 • Het grootste deel van de inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk en zichtbaar.
 • Het grootste deel van de uitrustingen zoals tablets of interactieve polen zijn toegankelijk en bruikbaar.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
Binnenkomst
 • Er zijn treden aan de ingang.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De toegangsvoorziening is buiten bereik.
 • Er is hulp nodig om de deur te openen.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
 • Het loket is te hoog.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is moeilijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De verlichting volstaat.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
 • De helling is aan één zijde voorzien van een handlijst.
 • De verlichting volstaat.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een duidelijk aangegeven alternatieve ingang.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De helling is aan één zijde voorzien van een handlijst.
 • De verlichting volstaat.
Horizontale beweging
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De helling is aan één zijde voorzien van een handlijst.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • Er is een handgreep in de lift.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • De verlichting volstaat.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • Er zijn meer dan3 treden aan de ingang.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Ontvangst
 • Er is geen zitplaats in de nabijheid van het onthaal.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Horizontale beweging
 • Er valt een trap met meer dan 6 treden te nemen.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
Verticale beweging
 • Er is een handlijst aan één zijde van de trap.
 • De trappen zijn niet veilig.
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is moeilijk te vinden.
 • De breedte van de deuropeningen is smaller dan 80 cm.
Tentoonstelling
 • Er zijn onvoldoende zitplaatsen.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Garderobe
 • Er is geen zitplaats in de vestiaire.

Sterke punten

Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.
 • Er is geen aangepaste didactische ondersteuning beschikbaar.
 • De tentoonstelling is niet aangepast omdat de inhoud ervan voornamelijk visueel is.
 • Er is geen audiobeschrijving.

Sterke punten

Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De deuren zijn in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
 • De verlichting volstaat.
Tentoonstelling
 • De meerderheid van de werken zijn van nabij te bekijken.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen.
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Ontvangst
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Horizontale beweging
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Het ontbreken aan contrast tussen het meubilair en de omgeving bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De nummering van de verdiepingen zijn niet duidelijk aangegeven op elk bordes.
Tentoonstelling
 • De geschreven verklaringen zijn moeilijk leesbaar.
 • Er is geen bezoekersgids met grote tekens.
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
Wi-Fi
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat.
Tentoonstelling
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • Er zijn interactieve polen met ondertiteling in het Nederlands.
 • De werken worden op een eenvoudige en begrijpbare manier voorgesteld.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • Er is geen e-mailadres om de instelling te contacteren.
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Verticale beweging
 • Het is moeilijk om te weten op welke verdieping men zich bevindt.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Er worden geen geleide bezoeken in gebarentaal georganiseerd.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • Er is geen aangepast brandalarm (visueel of trillend).
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Ontvangst
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
 • De verlichting volstaat.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De verlichting volstaat.
Tentoonstelling
 • De omgeving is rustig.
 • Schriftelijke verklaringen zijn beschikbaar.
 • Er zijn interactieve polen met ondertiteling in het Nederlands.
 • De werken worden op een eenvoudige en begrijpbare manier voorgesteld.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Ontvangst
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn aan het onthaal
 • Het loket is beglaasd en er is geen inductielus.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verticale beweging
 • Het is moeilijk om te weten op welke verdieping men zich bevindt.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Ontvangst
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Verticale beweging
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • Er is een visueel bericht in de lift.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De geleide bezoeken kunnen per telefoon gereserveerd worden.
 • Er worden aangepaste geleide bezoeken voor kinderen georganiseerd.
 • Een aangepast bezoek is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • Het is niet nodig op het ticket op voorhand te kopen.
 • Er zijn interactieve polen.
 • De plaats is rustig.
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Ontvangst
 • Soms kan er veel lawaai zijn aan het onthaal.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet veilig.
Horizontale beweging
 • De plaats is duister.
 • Er zijn delen van de plaats in het donker.
Tentoonstelling
 • De geleide bezoeken kunnen enkel per e-mail of via internet gereserveerd worden.
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling wordt op de klassieke wijze voorgesteld.
 • De tentoonstelling is niet voldoende afwisselend.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • De plaats is duister.
 • Een deel van de tentoonstelling is in het donker.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.