Welkom bij Access-i

BEL Brussels

Steun :

Het project om 12 VENUES-infrastructuren te controleren en te certificeren werd mogelijk gemaakt door de waardevolle steun van :

                

Let op:
Deze certificering geldt alleen voor het gebouw en niet voor eventuele toekomstige evenementen die daar kunnen plaatsvinden.
Tijdens evenementen kan de indeling van de lokalen veranderen, waardoor de toegankelijkheid zou veranderen. De verantwoordelijkheid voor deze verandering zou dan bij de organisator van het evenement liggen.
Bovendien had het certificeringsbezoek alleen betrekking op het openbare gedeelte van het gebouw en niet op de gehuurde delen.

Beschrijving van de PLAATS :

De BEL, gelegen op de site van Tour & Taxis, biedt u een auditorium met 415 plaatsen, een ruim en helder atrium dat aan uw behoeften kan worden aangepast, alsook verschillende aangrenzende zalen met 20 tot 50 plaatsen voor de organisatie van een milieu-evenement, conferentie, colloquium, receptie, studiedag of congres van uw onderneming...

Hoewel de BEL met haar bijzondere architectuur opvalt, is zij moeilijk te herkennen voor mensen die de plaats niet kennen. Het bord mist contrast en is niet erg zichtbaar.

Een specifieke ingang voor PVM's (automatische deuren) bevindt zich rechts van het toegangshek, maar er is geen bewegwijzering, noch op de deur, noch om de openingsknop aan te duiden.

Er is geen parking van de PBM (autonoom, badge verplicht) specifiek voor het gebouw, u moet gebruik maken van de parking van Tour & Taxis (onder de Place de la Musique). Het pad bestaat uit in elkaar grijpende straatstenen en betonnen platen over een afstand van +/- 100 meter.

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.

De PRM-toiletten zijn goed ontworpen met voldoende faciliteiten en op de juiste hoogte, maar de vrije ruimte bij de deur is slechts 83 cm.

Er is geen speciale ruimte in de aula, maar er is vrije ruimte zowel onder als boven de tribunes. Het is echter onmogelijk om over te stappen op de aanwezige stoelen (vaste armsteunen).

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
Restauratiezaal
 • Bepaalde tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het gebouw is moeilijk herkenbaar.
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.

De PRM-toiletten zijn goed ontworpen met voldoende faciliteiten en op de juiste hoogte, maar de vrije ruimte bij de deur is slechts 83 cm.

Er zijn geen leuningen langs de trappen in de aula.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is hard.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Er is een handgreep in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen en te betalen, ...
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • Er valt geen trede te nemen.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Het gebouw is moeilijk herkenbaar.
 • De toegang is een moeilijk haalbare draaideur.

Identificatie van de ingang is moeilijk.

De trap naar de eerste verdieping steekt uit het pad in het atrium.

Gebrek aan beveiliging langs de trappen in de aula.

Sterke punten

Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een alternatieve ingang.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.

Identificatie van de ingang is moeilijk.

De trap naar de eerste verdieping steekt uit het pad in het atrium.

Gebrek aan beveiliging langs de trappen in de aula.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een alternatieve ingang.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • De visuele informatie wordt ook verstrekt met mondelinge mededelingen.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
 • De treden van de trap zijn gecontrasteerd.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • Sommige beglaasde wanden langs het pad zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
 • Op bepaalde plaatsen langs het pad is de doorgang lager dan 2 m.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.

Sterke punten

Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het betaalpunt is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.

In het auditorium zijn 60 inductielussen geïntegreerd in het draadloze hoofdtelefoonsysteem.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Magnetische inductielus
 • Een mobiele magnetische inductielus is beschikbaar op aanvraag.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.

Identificatie van de ingang is moeilijk.

Sommige ramen in het gebouw zijn niet visueel beveiligd.

Gebrek aan beveiliging langs de trappen in de aula.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een andere ingang mogelijk.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • Er is een geluidsbericht in de lift.
 • Er is een visueel bericht in de lift.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
Horizontale beweging
 • De plaats is goed verlicht.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.