Welkom bij Access-i

CENTRALE for contemporary art

In het hart van Brussel, in een voormalige elektriciteitscentrale, is de CENTRALE voor hedendaagse kunst het centrum voor hedendaagse kunst van de stad Brussel. Het ontwikkelt een geëngageerde en ontkokerde visie op kunst, in verbinding met de stad en de samenleving. Elk jaar organiseert het in zijn verschillende ruimtes multidisciplinaire tentoonstellingen en projecten met gevestigde en opkomende kunstenaars uit Brussel en het buitenland.

Deze certificering heeft enkel betrekking op het gebouw en niet op toekomstige tentoonstellingen die er kunnen plaatsvinden. Tijdens tentoonstellingen/evenementen kan de inrichting van het pand veranderen, waardoor de toegankelijkheid verandert. De verantwoordelijkheid voor deze verandering ligt dan bij de organisator.

Wij raden u sterk aan contact op te nemen met de galerie om uw bezoek voor te bereiden en te anticiperen op het toegankelijkheidsniveau van de lopende tentoonstellingen.

De receptie en de ingang bevinden zich niet op dezelfde plaats: De receptie bevindt zich in de Sint-Katelijnestraat om u informatie te geven en over te gaan tot de betaling van de toegangsprijs. De ingang is aan de andere kant van het gebouw (let op: er is geen duidelijke en passende bewegwijzering).

U moet dus eerst langs de receptie voordat u naar buiten gaat om rond het gebouw te lopen en de ingang van de galerie te vinden.

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • De plaats is complex en het is moeilijk om de organisatie te begrijpen.

De route van ingang nummer 1 (receptie) naar ingang nummer 2 (ingang galerie) is via een hellend pad van ongeveer 50m en van buitenaf. Het is mogelijk om direct naar ingang 2 te gaan om informatie te krijgen, maar het is niet mogelijk om te betalen, dus u moet uw tickets online reserveren of een oplossing vinden bij de galerie.

De toegang tot ingang 1 (receptie) is via een niet-gebogen drempel. Het personeel ziet de mensen aankomen en plaatst een verwijderbare metalen helling en kan hulp bieden om dit obstakel over te steken.

Om de laatste zaal van de galerie te bereiken moet een trap worden gebruikt. Deze is dus niet toegankelijk, maar het is mogelijk om vanaf de begane grond te zien wat er te zien is*.

*afhankelijk van het ontwerp en de inhoud van de tentoonstelling

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De ondergrond is regelmatig.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Aangepaste toiletten
 • Het toilet is slecht uitgerust.

De route van ingang nummer 1 (receptie) naar ingang nummer 2 (ingang galerie) is via een hellend pad van ongeveer 50m en van buitenaf. Het is mogelijk om direct naar ingang 2 te gaan om informatie te krijgen, maar het is niet mogelijk om te betalen, dus u moet uw tickets online reserveren of een oplossing vinden bij de galerie.

Er is geen wandelstok beschikbaar.

Om de laatste zaal van de galerie te bereiken moet een trap worden gebruikt. Deze is dus niet toegankelijk, maar het is mogelijk om vanaf de begane grond te zien wat er te zien is*.

*afhankelijk van het ontwerp en de inhoud van de tentoonstelling

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De ondergrond is regelmatig.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Verticale beweging
 • De trappen zijn uitgerust met handlijsten aan weerszijden.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
 • Er is minstens één te lange helling.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.

De route van ingang nummer 1 (receptie) naar ingang nummer 2 (ingang galerie) is via een hellend pad van ongeveer 50m en van buitenaf. Het is mogelijk om direct naar ingang 2 te gaan om informatie te krijgen, maar het is niet mogelijk om te betalen, dus u moet uw tickets online reserveren of een oplossing vinden bij de galerie.

Sterke punten

Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.

De route van ingang nummer 1 (receptie) naar ingang nummer 2 (ingang galerie) is via een hellend pad van ongeveer 50m en van buitenaf. Het is mogelijk om direct naar ingang 2 te gaan om informatie te krijgen, maar het is niet mogelijk om te betalen, dus u moet uw tickets online reserveren of een oplossing vinden bij de galerie.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De beglaasde wanden en deuren zijn beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.

De route van ingang nummer 1 (receptie) naar ingang nummer 2 (ingang galerie) is via een hellend pad van ongeveer 50m en van buitenaf. Het is mogelijk om direct naar ingang 2 te gaan om informatie te krijgen, maar het is niet mogelijk om te betalen, dus u moet uw tickets online reserveren of een oplossing vinden bij de galerie.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.

De route van ingang nummer 1 (receptie) naar ingang nummer 2 (ingang galerie) is via een hellend pad van ongeveer 50m en van buitenaf. Het is mogelijk om direct naar ingang 2 te gaan om informatie te krijgen, maar het is niet mogelijk om te betalen, dus u moet uw tickets online reserveren of een oplossing vinden bij de galerie.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

De route van ingang nummer 1 (receptie) naar ingang nummer 2 (ingang galerie) is via een hellend pad van ongeveer 50m en van buitenaf. Er is een mogelijkheid om direct naar ingang 2 te gaan om informatie te krijgen, maar het is niet mogelijk om bij deze ingang te betalen, dus u moet uw kaartjes online reserveren of een oplossing vinden bij de galerie.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
Ontvangst
 • Het onthaal is lawaaierig.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.