Welkom bij Access-i

Choco-Story Brussels

Ondersteuning :

Het project om 11 musea te controleren en te certificeren werd mogelijk gemaakt door de waardevolle steun van :

Duik in de wereld van cacao en chocolade, loop door een Maya tempel waar de bonen 5000 jaar geleden werden geconsumeerd, ga aan boord van het schip van Cortes die de cacaobonen naar Europa bracht, ontdek hoe chocolade werd geconsumeerd aan het Franse Hof in de 17e eeuw en hoe het in België werd verwerkt tot "Praline" in het begin van de 20e eeuw.

Demonstratie, proeverij en audiogids inbegrepen in het bezoek.

Het museum doet veel om het bezoek aan te passen aan verschillende doelgroepen, maar de plaats kent verschillende obstakels.

Zoals vermeld op hun website, zijn kinderwagens en elektrische stoelen niet toegestaan, aangezien de tour het gebruik van 3 platformliften met zich meebrengt, naast de aanwezige lift.

De reisroute omvat ook passages in zeer donkere gebieden.

Parkeren is niet gemakkelijk in de smalle straten van het centrum van Brussel.

Reserveren is noodzakelijk.

Alleen het museum werd gecontroleerd, niet de werkplaats.

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Het museum is uitsluitend bedoeld voor handstoelen (geen kinderwagens of elektrische rolstoelen).

Verticale circulatie wordt verzekerd door een conforme lift en 3 hefplatforms langs de trap, 70/85 cm groot, die verplichte doorgangen zijn voor het bezoek.

Een deel van de gang is 110 cm breed.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er is een trede van maximaal 2 cm die afgeschuind is.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk en zichtbaar.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er is geen parkeerplaats.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De ondergrond is onregelmatig.
Ontvangst
 • Het loket is te hoog.
Horizontale beweging
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
Verticale beweging
 • Niet alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar de toegang verloopt moeilijk.
 • Het gebruik van de wastafel verloopt moeilijk.

Verticale circulatie wordt verzekerd door een lift die aan de voorschriften voldoet en 3 trappen zonder leuningen die verplichte doorgangen zijn voor het bezoek.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is geen trede aan de ingang.
Horizontale beweging
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De parkeerplaatsen bevinden zich op meer dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De ondergrond is onregelmatig.
Ontvangst
 • Er is geen zitplaats in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er zijn enkele treden zonder handlijst.
 • Er valt een trap met meer dan 6 treden te nemen.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • Niet alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Tentoonstelling
 • Wegens de configuratie van de plaatsen is een deel van de inhoud moeilijk bereikbaar.

Opmerking: In onze analyse gaan wij ervan uit dat blinden zich bij hun museumbezoek laten vergezellen.

Onze ervaring heeft dit aspect inderdaad duidelijk gemaakt.

Aangepast bezoek mogelijk op reservering.

Audio-guide die bij de dozen moet worden gepresenteerd.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
Tentoonstelling
 • Geleide en aangepaste bezoeken worden georganiseerd op aanvraag.
 • Een audiogids die zich automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
Horizontale beweging
 • Op bepaalde plaatsen langs het pad is de doorgang lager dan 2 m.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.

Aangepast bezoek mogelijk op reservering.

Audio-guide die bij de dozen moet worden gepresenteerd.

Delen van de tentoonstelling zijn donker of zeer donker.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Binnenkomst
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • Er minstens één niet-beveiligde glazen deur.
Horizontale beweging
 • Het ontbreken aan contrast tussen de vloer en de muren bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • Op bepaalde plaatsen langs het pad is de doorgang lager dan 2 m.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
Tentoonstelling
 • Een audiogids die zich niet automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.

Aangepast bezoek mogelijk op reservering.

Een videogids is in voorbereiding.

De inhoud van de audiogids wordt getranscribeerd in een papieren versie.

Delen van de tentoonstelling zijn donker of zeer donker.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per SMS gecontacteerd worden.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
 • Een persoon die gebarentaal kent is na voorafgaande aanvraag beschikbaar.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • Een bezoek in Vlaamse gebarentaal is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.

Aandachtspunten

Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.

Aangepast bezoek mogelijk op reservering.

De inhoud van de audiogids wordt getranscribeerd in een papieren versie.

Delen van de tentoonstelling zijn donker of zeer donker.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Tentoonstelling
 • De omgeving is rustig.
 • Een aangepast bezoek is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • Een audiogids met hoofdtelefoon en geluidsafstelling is beschikbaar.

Aandachtspunten

Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.

Donkere of zeer donkere delen van de tentoonstelling.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Verticale beweging
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • Een aangepast bezoek is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • De tentoonstelling is afwisselend (aanraken, voelen, zien, horen).

Aandachtspunten

Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
Tentoonstelling
 • Een deel van de tentoonstelling is in het donker.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.