Welkom bij Access-i

Commissariat général au Tourisme

Het Commissariat Général au Tourime (CGT) is de Waalse administratie voor toerisme. Haar missies zijn talrijk en convergeren naar de ontwikkeling van kwaliteitstoerisme. Zij versterkt de professionalisering van de sector door haar taken op het gebied van advies, erkenning, etikettering en financiële steun.

Haar zetel is gevestigd op de benedenverdieping van de Gouverneur Bovesselaan 74 in Jambes. Hoewel de parkeerplaats uitsluitend voor het personeel is bestemd, zijn er 4 parkeerplaatsen (waarvan 2 voor gehandicapten) beschikbaar aan de voorzijde van het gebouw.  

Er is een receptie bij de hoofdingang van het gebouw.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn te klein.
Binnenkomst
 • Er is één trede aan de ingang.
 • De toegangsvoorziening is buiten bereik.
 • De deuren zijn hanteerbaar met hulp.
Ontvangst
 • Het loket is te hoog.
 • De tafels laten niet toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • Het toilet is slecht uitgerust.
 • De ruimte rond het toiletstoel is te klein.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is één trede van minder dan 18 cm te nemen.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
Aangepaste toiletten
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn te klein.
Binnenkomst
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is slecht aangeduid.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De voetpaden werden beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het pad is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • De voetpaden werden beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het meubilair is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Er minstens één niet-beveiligde glazen deur.
Ontvangst
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Sommige beglaasde wanden langs het pad zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • De vloerbekleding is verblindend op een deel van het pad.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De ingangsvoorziening is gemakkelijk te vinden en te gebruiken.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Wi-Fi
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • De ingangsvoorziening is gemakkelijk te vinden en te gebruiken.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • De ingangsvoorziening is gemakkelijk te vinden en te gebruiken.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.