Welkom bij Access-i

Espace TEC de Baulers

Het TEC-centrum Baulers ligt aan de rand van Nivelle. U kunt uw abonnement gemakkelijk verlengen of informatie krijgen over de verschillende TEC-lijnen. 

⚠ Als er een ticketautomaat is, is deze niet geauditeerd omdat deze geen deel uitmaakt van de certificeringsaudit. 

⚠ Drukke periode: vooral aan het begin van het schooljaar. 

 • De toegang tot het gebouw en zijn diensten is het best per auto, aangezien de toegang voor voetgangers een lange wandeling vereist en niet altijd over een schoon pad gaat. 
 • Zodra u de openbare ontvangstruimte bent binnengegaan, moet u aanbellen zodat het personeel uw verzoek kan komen behandelen.

Sterke punten

Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is geen personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • De toegang tot het gebouw en de diensten is het best per auto, aangezien de toegang vanaf de straat steil is. Vanaf de straat moet de weg worden overgestoken, de voetgangersoversteekplaats is niet voorzien van een stoeprand.
 • Op het pad tussen de aangepaste parkeerplaatsen en de ingang van het gebouw staat een halve maan.  
 • De deuropening is 80 cm breed.
 • De toonbank is te laag. 
 • Zodra u de openbare ontvangstruimte binnenkomt, moet u aanbellen zodat het personeel uw aanvraag kan behandelen.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Horizontale beweging
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • De toegang tot het gebouw en zijn diensten moet per auto gebeuren, aangezien de toegang voor voetgangers een lange wandeling vereist, niet altijd over een voetpad. 
 • Het pad heeft een steile helling.
 • Vanaf de straat moet de weg worden overgestoken, de voetgangersoversteekplaats is niet voorzien van een stoeprand.
 • De ingang van het gebouw kan worden bereikt via een trap of via een alternatieve loopbrug op hetzelfde niveau. 
 • Op het pad tussen de aangepaste parkeerplaatsen en de ingang van het gebouw staat een halve maan.  
 • De deuropening is 80 cm breed. 
 • Zodra u de openbare ontvangstruimte binnenkomt, moet u aanbellen zodat het personeel uw verzoek kan behandelen.​

 

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • Er vallen meer dan 6 treden te nemen.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Horizontale beweging
 • De breedte van één of meerdere passages is onvoldoende.
Verticale beweging
 • Er is een handlijst aan één zijde van de trap.
 • Om het gebouw vanaf de Brusselse weg te bereiken, moet men twee keer de weg oversteken. 
 • Zodra u de openbare ontvangstruimte binnenkomt, moet u aanbellen zodat het personeel uw verzoek in behandeling kan nemen.

 

Sterke punten

Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
 • De parkeerplaats moet overgestoken worden om tot bij de ingang te geraken.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
 • Om het gebouw vanaf de Brusselse weg te bereiken, moet men twee keer de weg oversteken. 
 • Wanneer u de eerste glazen deur passeert, wordt u geconfronteerd met een tweede onbeveiligde deur die niet opengaat, de toegang voor het publiek bevindt zich aan de linkerkant. 
 • Zodra u de publieksruimte binnenkomt, moet u aanbellen zodat het personeel uw verzoek in behandeling kan nemen.
 • Afhankelijk van het weer, kan de verlichting in de kamer verblindend zijn. De louvres creëren een spel van licht en schaduw. 

 

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Sommige beglaasde wanden langs het pad zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is beschikbaar op aanvraag.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • Er is geen e-mailadres om de instelling te contacteren.
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De balie is voorzien van geluidsversterking. 

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • Er is geen e-mailadres om de instelling te contacteren.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De identificatie van de teller kan ingewikkeld zijn. De teller zit niet in de logische stroom van het verkeer. Bewegwijzering is niet erg zichtbaar. 

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.