Welkom bij Access-i

Espace TEC de Verviers

Espace TEC: TEC-diensten op één plaats om procedures te vereenvoudigen.

Deze TEC-ruimte heeft een automaat met gratis toegang, buiten rechts van de toegangsdeur.

⚠ Als er een ticketautomaat aanwezig is, is deze niet geauditeerd omdat deze geen deel uitmaakt van de certificeringsaudit. 

⚠ Drukke periode: vooral aan het begin van het schooljaar. 

Gereserveerde parkeerplaats in de Rue de Rome op +/- 50 m van de toegangsdeur van de Espace TEC. Deze gereserveerde ruimte is niet bestemd voor de Espace TEC, maar voor het publieke domein. Het is echter mogelijk om te parkeren op een gereserveerde parkeerplaats in de buurt van de Espace TEC.

Het kantoor van de Espace TEC is toegankelijk via een hellingbaan van +/-16,5% over een lengte van 142 cm en een breedte van 135 cm met eenvoudige leuningen op een hoogte van 90 cm, juist voor de ingangsdeur en de uitgangsdeur.

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.

Gereserveerde parkeerplaats in de Rue de Rome op +/- 50 m van de toegangsdeur van de Espace TEC. Deze gereserveerde ruimte is niet bestemd voor de Espace TEC, maar voor het publieke domein. Het is echter mogelijk om te parkeren op een gereserveerde parkeerplaats in de buurt van de Espace TEC.

Het kantoor van de Espace TEC is toegankelijk via een hellingbaan van +/-16,5% over een lengte van 142 cm en een breedte van 135 cm met eenvoudige leuningen op een hoogte van 90 cm, juist voor de ingangsdeur en de uitgangsdeur.

De in- en uitgangsdeuren zijn enigszins zwaar en geen van beide deuren heeft de 150 cm draairuimte buiten de deuropening.

De loketten bevinden zich op een hoogte van 122 cm en de betaalautomaten op een hoogte van meer dan 130 cm.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op een helling.
Binnenkomst
 • Er is een afgeschuinde trede van meer dan 3 centimeter.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Er is hulp nodig om de deur te openen.
 • De deur is zwaar.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
 • Het loket is te hoog.

Gereserveerde parkeerplaats in de Rue de Rome op +/- 50 m van de toegangsdeur van de Espace TEC. Deze gereserveerde ruimte is niet bestemd voor de Espace TEC, maar voor het publieke domein. Het is echter mogelijk om te parkeren op een gereserveerde parkeerplaats in de buurt van de Espace TEC.

Het kantoor van de Espace TEC is toegankelijk via een hellingbaan van +/-16,5% over een lengte van 142 cm en een breedte van 135 cm met eenvoudige leuningen op een hoogte van 90 cm, juist voor de ingangsdeur en de uitgangsdeur.

De in- en uitgangsdeuren zijn enigszins zwaar en geen van beide deuren heeft de 150 cm draairuimte buiten de deuropening.

Door de overstroming werd de deurmat bij de ingang tijdelijk vervangen door een verwijderbaar tapijt.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De helling is aan weerszijden voorzien van een handlijst.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op een helling.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Binnenkomst
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Er is een afgeschuinde trede van meer dan 3 centimeter.
 • De deur is zwaar.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.

Vanaf de gereserveerde parkeerplaats bevindt de toegangsdeur tot het TEC zich direct na de kaartjesautomaat buiten. De ingang ligt terug van de voorkant van het gebouw.

Het TEC-kantoor is toegankelijk via een hellingbaan van +/-16,5%, 142 cm lang en 135 cm breed, direct voor de ingangs- en uitgangsdeuren.

De in- en uitgangsdeuren zijn een beetje zwaar en liggen niet in het verlengde van het pad. Voor de oprit bevindt zich een erker, de toegangsdeur bevindt zich links van deze erker en de uitgangsdeur rechts.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De voetpaden werden beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De voetpaden werden beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • De deur is zwaar.
Ontvangst
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.

Vanaf de gereserveerde parkeerplaats bevindt de toegangsdeur tot het TEC zich direct na de kaartjesautomaat buiten. De ingang ligt terug van de voorkant van het gebouw.

Het TEC-kantoor is toegankelijk via een hellingbaan van +/-16,5%, 142 cm lang en 135 cm breed, direct voor de ingangs- en uitgangsdeuren.

De in- en uitgangsdeuren zijn een beetje zwaar en liggen niet in het verlengde van het pad. Voor de oprit bevindt zich een erker, de toegangsdeur bevindt zich links van deze erker en de uitgangsdeur rechts.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • De voetpaden werden beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Ontvangst
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.

Gereserveerde parkeerplaats in de Rue de Rome op +/- 50 m van de toegangsdeur van de Espace TEC. Deze gereserveerde ruimte is niet bestemd voor de Espace TEC, maar voor het publieke domein. Het is echter mogelijk om te parkeren op een gereserveerde parkeerplaats in de buurt van de Espace TEC.

Alle kassa's zijn beglaasd. 

Geen WIFI en slechte 4G.

De tarieven staan aangegeven op een bord bij de ingang.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
 • De deur is zwaar.
Ontvangst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Wi-Fi
 • De verbinding met de mobiele netwerken, 3G of 4G, verloopt moeizaam op de plaats.
 • Er is geen Wi-Fi.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.

Gereserveerde parkeerplaats in de Rue de Rome op +/- 50 m van de toegangsdeur van de Espace TEC. Deze gereserveerde ruimte is niet bestemd voor de Espace TEC, maar voor het publieke domein. Het is echter mogelijk om te parkeren op een gereserveerde parkeerplaats in de buurt van de Espace TEC.

Alle kassa's zijn beglaasd zonder inductielussen en zonder geluidsversterkers.

Er is wat resonantie bij de loketten.

De tarieven staan aangegeven op een bord bij de ingang.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Het loket is beglaasd en er is geen inductielus.
 • Het loket is beglaasd en er is geen geluidsversterking.
 • Het loket is beglaasd of slecht verlicht en biedt geen mogelijkheid tot liplezen.
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.

Gereserveerde parkeerplaats in de Rue de Rome op +/- 50 m van de toegangsdeur van de Espace TEC. Deze gereserveerde ruimte is niet bestemd voor de Espace TEC, maar voor het publieke domein. Het is echter mogelijk om te parkeren op een gereserveerde parkeerplaats in de buurt van de Espace TEC.

De in- en uitgangsdeuren zijn een beetje zwaar en niet in de continuïteit van het pad. Tegenover de oprit is er een erker, de toegangsdeur bevindt zich links van deze erker en de uitgangsdeur rechts.

Alle ramen zijn voorzien van glas. Er is wat resonantie bij de loketten.

De tarieven staan aangegeven op een bord bij de ingang.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Horizontale beweging
 • De plaats is duister.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.