Welkom bij Access-i

Euro Space Center -

Sterke punten

Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen personeel om te oriënteren en te begeleiden.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De alternatieve ingang is permanent open.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • Er is een mobiel betaaltoestel.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk en zichtbaar.
 • Het grootste deel van de uitrustingen zoals tablets of interactieve polen zijn toegankelijk en bruikbaar.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • Het buffet laat toe om zich zelfstandig te bedienen.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
Theater/bioskoop
 • Alle zalen beschikken over voorbehouden plaatsen die goed zicht bieden.
Kamer
 • Een aangepaste kamer van voldoende grootte is beschikbaar.
 • De aangepaste kamer beschikt over een aangepaste doucheruimte en toilet.
Douchekamer
 • De aangepaste douche is voorzien van een stoel en handgrepen.
 • De douche is zonder hoogteverschil.
 • Er is een aangepast toilet dat gemakkelijk is te gebruiken.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn te klein.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De toegangsvoorziening is buiten bereik.
Horizontale beweging
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Kamer
 • Het bed is te laag (lager dan 48 cm).
Douchekamer
 • De toegang tot de wastafel verloopt niet vlot.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De alternatieve ingang is permanent open.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • Er vallen enkele treden te nemen die voorzien zijn van handlijsten.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • Er is een handgreep in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk.
 • Er zijn zitplaatsen in elke tentoonstellingsruimte.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen en te betalen, ...
 • De breedte van de passages is voldoende.
Kamer
 • Er is een kamer die voldoende groot is en bereikbaar is per lift.
 • De kamer beschikt over een afzonderlijke doucheruimte met een aangepast toilet.
Douchekamer
 • De aangepaste douche is voorzien van een stoel en handgrepen.
 • De douche is zonder hoogteverschil.
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn te klein.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De toegang is een moeilijk haalbare draaideur.
Horizontale beweging
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • Er is een handlijst aan één zijde van de trap.
Restauratiezaal
 • De ondergrond is onregelmatig.

Sterke punten

Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten zonder toeslag.
Binnenkomst
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een alternatieve ingang.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.
Tentoonstelling
 • Een audiogids die zich automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
Kamer
 • Er is personeel beschikbaar om te begeleiden tot aan de kamer.
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
 • De verlichting volstaat niet.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.
 • Er is geen aangepaste didactische ondersteuning beschikbaar.
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een alternatieve ingang.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Het meubilair is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De treden van de trap zijn gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Tentoonstelling
 • Een audiogids die zich automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Kamer
 • De toegangsdeur tot de kamer is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • Er is personeel beschikbaar om te begeleiden tot aan de kamer.
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen.
 • Er is geen beveiliging van de uitstekende voorwerpen.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
Tentoonstelling
 • Er is geen bezoekersgids met grote tekens.
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
 • Het restaurant is in buffetvorm.
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het betaalpunt is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Tentoonstelling
 • Een deel van de inhoud is ontoegankelijk omdat deze auditief is.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Er worden geen geleide bezoeken in gebarentaal georganiseerd.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Kamer
 • Er is geen kamer uitgerust met een aangepast brandalarm (visueel of trillend).

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Tentoonstelling
 • Een audiogids met hoofdtelefoon en geluidsafstelling is beschikbaar.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
 • Het restaurant is in buffetvorm.
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Tentoonstelling
 • Een deel van de inhoud is ontoegankelijk omdat deze auditief is.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • De films zijn niet ondertiteld.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Theater/bioskoop
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus beschikbaar.
Kamer
 • Er is geen kamer uitgerust met een aangepast brandalarm (visueel of trillend).

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een andere ingang mogelijk.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling is afwisselend (aanraken, voelen, zien, horen).
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.
 • De plaats is goed verlicht.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
Theater/bioskoop
 • De verlichting is voldoende bij de installaties en de uitgang.
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.
 • Het is gemakkelijk on de deur van de kamer te herkennen (afbeelding, kleur, nummer).

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
Horizontale beweging
 • Er zijn delen van de plaats in het donker.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast geleid bezoek voorzien.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Een deel van de tentoonstelling is in het donker.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.