Welkom bij Access-i

Hôtel 830

Ons etablissement biedt 42 elegante, ruime kamers, waaronder 2 PMR-kamers, met alle comfort om een gezellige sfeer te creëren. Het hotel heeft een grote, stijlvol ingerichte brasserie, 2 vergaderzalen uitgerust met de nieuwste technologie en een grote gratis parkeerplaats met 12 universele oplaadpunten voor elektrische auto's en 3 parkeerplaatsen voor mindervaliden. Supersnel WiFi is ook gratis beschikbaar in het hele hotel.

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Sterke punten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De ondergrond is hard.
 • Er is een moeizaam te gebruiken helling, maar het personeel staat ter beschikking om te helpen.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • De alternatieve ingang is open op aanvraag.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
Restauratiezaal
 • Alle tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
Kamer
 • Een aangepaste kamer van voldoende grootte is beschikbaar met comfortabele inrichting.
 • De aangepaste kamer beschikt over een aangepaste afzonderlijke doucheruimte.
Douchekamer
 • De aangepaste douche is voorzien van een stoel.
 • De douche is zonder hoogteverschil.
 • Er is een aangepast toilet dat gemakkelijk is te gebruiken.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is één trede van minstens 3 cm te nemen.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • De helling is niet beveiligd aan de open zijde.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Binnenkomst
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • Er is een handgreep in de lift.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen en te betalen, ...
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
Kamer
 • Er zijn meerdere kamers die voldoende groot zijn en bereikbaar zijn per lift.
 • De kamer beschikt over een afzonderlijke doucheruimte met een aangepast toilet.
Douchekamer
 • De aangepaste douche is voorzien van een stoel.
 • De douche is zonder hoogteverschil.
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er vallen enkele treden te nemen zonder handlijsten.
Binnenkomst
 • Er zijn meer dan3 treden aan de ingang.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.
Kamer
 • Er is personeel beschikbaar om te begeleiden tot aan de kamer.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • Er is een niet-beveiligde helling op het pad.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De nummering van de verdiepingen zijn duidelijk aangegeven op elk bordes.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.
Kamer
 • Er is personeel beschikbaar om te begeleiden tot aan de kamer.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is geen beveiliging van de trap.
 • De helling is niet beveiligd aan de open zijde.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Wi-Fi
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.