Welkom bij Access-i

Hôtel Van der Valk Verviers - Partie Restaurant

Locatie bestaande uit een hotel, restaurant en wellnessruimte. Elke functie wordt apart beoordeeld op een apart blad.

Deze fiche heeft betrekking op het restaurant. Het hotel en het wellnessgedeelte staan in andere fiches.

Het restaurant "L'Entrepôt" heeft een terras op het zuiden. Het is elke dag geopend.

De toiletten bevinden zich op niveau -1, bereikbaar met de trap of de lift.

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
 • De functie van het lokaal wordt op elke deur aangegeven.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Gebied
 • Het hotel werd niet geanalyseerd.

Extra opmerkingen:

Lift: de vrije doorgang van de liftdeur is 91 cm. De cabine is 139 cm bij 110 cm. De belknop is echter te hoog om zelfstandig gebruikt te worden (111 cm tot de as).

Gemeenschappelijk toilet: Het toilet is 55 cm hoog.

De tafels hebben voornamelijk beweegbare zittingen, maar de hoogte van de tafels is 74cm en de vrije doorgang is 70cm.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er is een trede van maximaal 2 cm die afgeschuind is.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er is een trede van maximaal 2 cm die afgeschuind is.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de paden is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
 • Een rollend wagentje is beschikbaar voor de bediening.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Hulp is nodig om de betalingsvoorziening te gebruiken.
 • Het loket is te hoog.
Verticale beweging
 • De diepte van de liftkooi ligt tussen 130 en 140 cm.
Aangepaste toiletten
 • Het gebruik van de wastafel verloopt moeilijk.
Restauratiezaal
 • Geen enkele tafel laat toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De tafels laten niet toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.

Een paar toevoegingen:

De trappen hebben aan beide zijden leuningen, maar deze steken niet uit.

De liftdeur heeft een vrije doorgang van 91 cm.

Het gemeenschappelijke toilet bevindt zich op niveau -1. De toiletpot is 55 cm hoog, met steungrepen aan weerszijden.

 

Het restaurant wordt geserveerd aan tafel of met een kleine keukenmachine.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • Er is minstens 1 parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er vallen enkele treden te nemen die voorzien zijn van handlijsten.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de paden is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • De trappen zijn uitgerust met handlijsten aan weerszijden.
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen en te betalen, ...
 • Een rollend wagentje is beschikbaar voor de bediening.
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
 • Er valt geen trede te nemen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.

Een paar toevoegingen:

De toegang vanaf de straat is vrij lang en je moet de hele parkeerplaats oversteken.

De trap heeft leuningen aan beide kanten, maar deze steken niet uit. Er zijn geen stoeptegels bovenaan.

De lift heeft geen spraaksynthese.

 

Het restaurant wordt geserveerd aan tafel of met een kleine keukenmachine.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
 • De trappen zijn niet veilig.

Een paar toevoegingen:

De toegang vanaf de straat is vrij lang en je moet de hele parkeerplaats oversteken.

De trap heeft leuningen aan beide kanten, maar deze steken niet uit. Er zijn geen podotactiele tegels bovenaan de trap en ook geen contrasterende treden. Maar de verlichting is voldoende.

De lift heeft geen spraaksynthese, maar de positie van de oproepknop is instinctief en de knoppen zijn in reliëf (geen braille).

 

Het restaurant wordt geserveerd aan tafel of met een kleine keukenmachine.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Er zijn geen obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De beglaasde wanden en deuren zijn beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Het meubilair is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet veilig.

Een paar toevoegingen:

De toegang vanaf de straat is vrij lang en je moet de hele parkeerplaats oversteken.

De trap heeft leuningen aan beide kanten, maar deze steken niet uit. Er zijn geen podotactiele tegels bovenaan de trap en ook geen contrasterende treden. Maar de verlichting is voldoende.

De lift heeft geen spraaksynthese, maar de positie van de oproepknop is instinctief en de knoppen zijn in reliëf (geen braille).

 

Het restaurant wordt geserveerd aan tafel of met een kleine keukenmachine.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Wi-Fi
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er is een toegangsslagboom tot de parkeerplaats en geen personeel.
Ontvangst
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Verticale beweging
 • Het is moeilijk om te weten op welke verdieping men zich bevindt.

Een paar toevoegingen:

Slagboom voor toegang tot parkeerplaats. Gaat automatisch open bij binnenkomst. Om uit te rijden vraag je bij de receptie om een ticket met een streepjescode dat je aan een machine moet geven om de slagboom te openen.

Verticale circulatie:

Het verdiepingsnummer is niet erg zichtbaar, maar slechts 3 verdiepingen en voldoende verlichting.

De lift heeft geen verdiepingsaanduiding of contactnummer om een sms te sturen in geval van panne.

Het restaurant heeft geen menu met afbeeldingen of een vereenvoudigd menu, maar er is personeel aanwezig.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Restauratiezaal
 • De omgeving is rustig.
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er is een toegangsslagboom tot de parkeerplaats en geen personeel.
Binnenkomst
 • Er is geen bel.
Ontvangst
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verticale beweging
 • Het is moeilijk om te weten op welke verdieping men zich bevindt.

Een paar toevoegingen:

Slagboom voor toegang tot parkeerplaats. Gaat automatisch open bij binnenkomst. Om uit te rijden vraag je bij de receptie om een ticket met een streepjescode dat je aan een machine moet geven om de slagboom te openen.

Verticale circulatie:

Het verdiepingsnummer is niet goed zichtbaar, maar slechts 3 verdiepingen en voldoende verlichting.

De trap heeft geen contrasterende treden, maar de verlichting is voldoende. De leuningen zijn aan weerszijden, maar steken niet uit.

De lift heeft geen verdiepingsaanduiding, contactnummer of spraaksynthese.

De bewegwijzering is intuïtief. Ze is aan de muur bevestigd of in de vorm van een vlag.

Het restaurant heeft geen menu met afbeeldingen of een vereenvoudigd menu, maar het personeel is beschikbaar om uitleg te geven.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Verticale beweging
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
 • De plaats is rustig.
 • De plaats is goed verlicht.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
Verticale beweging
 • Het is moeilijk om te weten op welke verdieping men zich bevindt.
 • Er is geen geluids- of visueel bericht in de lift.
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet veilig.
Restauratiezaal
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.