Welkom bij Access-i

KVS BOL

Steun :

Het project om 12 VENUES-infrastructuren te controleren en te certificeren werd mogelijk gemaakt door de waardevolle steun van :

                

Let op:
Deze certificering geldt alleen voor het gebouw en niet voor eventuele toekomstige evenementen die daar kunnen plaatsvinden.
Tijdens evenementen kan de indeling van de lokalen veranderen, waardoor de toegankelijkheid zou veranderen. De verantwoordelijkheid voor deze verandering zou dan bij de organisator van het evenement liggen.
Bovendien had het certificeringsbezoek alleen betrekking op het openbare gedeelte van het gebouw en niet op de gehuurde delen.

Beschrijving van de PLAATS :

 • De hoofdfunctie die in de audit van dit gebouw is opgenomen is de "KVS Bol"-zaal, de "KVS top"-zaal, de foyer, de "KVS bar" en het "KVS atrium" zijn opgenomen als secundaire functies.

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
 • Het is moeilijk om de deuren onderling te onderscheiden.
 • Er zijn twee parkeerplaatsen voor gehandicapten langs de Hay Dock. Ze bevinden zich op meer dan 100m afstand. Het pad heeft verschillende oversteekplaatsen voor voetgangers.
 • De parkeerplaatsen zijn smal: 1,8x6m.
 • De ingang voor rolstoelgebruikers is via een alternatieve ingang aan de rechterkant van het gebouw via een helling van 9,1% bij 3,2 m. De oprijplaat is niet voorzien van een leuning, maar van een lage veiligheidswand.
 • De toiletten van de PBM's bevinden zich in voldoende grote ruimten, maar de transferruimten zijn te klein (>110 cm).
 • Gereserveerde plaatsen voor rolstoelgebruikers bevinden zich in het pad. De ruimtes meten 1.10x1.20cm.

Sterke punten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De alternatieve ingang is open op aanvraag.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
Restauratiezaal
 • Alle tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De breedte van de passages is voldoende.
Theater/bioskoop
 • De zaal beschikt over voorbehouden plaatsen die goed zicht bieden.
 • De persoon kan vergezeld worden door minstens één persoon als er een voorbehouden plaats is/ Er is minsten één gewone zitplaats naast de voorbehouden zitplaats.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn te klein.
 • De bekleding van de parkeerplaats is niet aangepast.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Binnenkomst
 • Er zijn treden aan de ingang.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Het loket is te hoog.
Verticale beweging
 • De diepte van de liftkooi ligt tussen 130 en 140 cm.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • De ruimte rond het toiletstoel is te klein.
Theater/bioskoop
 • De toegang tot de voorbehouden plaats verloopt niet vlot.
 • Het is mogelijk om zich naar een zitplaats te verplaatsen, maar zonder dat de rolstoel naast de gebruiker blijft staan.
Garderobe
 • Er is geen aangepaste vestiaire.
 • Er zijn twee parkeerplaatsen voor gehandicapten langs de Hay Dock. Ze bevinden zich op meer dan 100m afstand. Het pad heeft verschillende oversteekplaatsen voor voetgangers. Er is geen zitgelegenheid op het pad.
 • De parkeerplaatsen zijn smal: 1,8x6m.
 • De "KVS Bar" zaal bestaat uit een "boven" en een "beneden" gedeelte. Deze laatste is toegankelijk via 6 onveilige treden (geen leuning en geen contrast op de treden).
 • Er zijn twee toiletten voor gehandicapten in het gebouw, een op niveau -1 en een op niveau 5: beide hebben slecht geplaatste handgrepen.

Sterke punten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • De trappen zijn uitgerust met handlijsten aan weerszijden.
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • Er is een handgreep in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • Er valt geen trede te nemen.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op meer dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn te klein.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich onvoldoende zitplaatsen langs de paden.
Binnenkomst
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.
 • Er zijn meer dan3 treden aan de ingang.
 • Er zijn meerdere ingangen en deze zijn niet allemaal toegankelijk.
Verticale beweging
 • Er is een handlijst aan één zijde van de trap.
 • De toegangsweg is niet voorzien van kunstmatige geleidelijnen.
 • In de aula zijn er veel geïsoleerde treden.
 • De "KVS Bar" zaal bestaat uit een "boven" en een "beneden" gedeelte. Deze laatste is toegankelijk via 6 onveilige treden (geen leuning en geen contrast op de treden).

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Geleidelijnen en tegels die met de voeten voelbaar zijn vergemakkelijken het verplaatsen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De voetpaden werden beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.
Theater/bioskoop
 • Het personeel staat ter beschikking om personen te helpen om zich in de zaal te installeren.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
 • De toegangsweg is niet voorzien van kunstmatige geleidelijnen.
 • De binneningang is via onbeveiligde glazen deuren.
 • In de aula zijn er veel geïsoleerde treden.
 • De "KVS Bar" zaal bestaat uit een "boven" en een "beneden" gedeelte. Deze laatste is toegankelijk via 6 onveilige treden (geen leuning en geen contrast op de treden).
 • De toegang tot de "KVS TOP" kamer is via een trap, een metalen balk bevindt zich op ongeveer 2m van de grond.
 • In de toiletten zijn er zuilen en gewelven die niet beveiligd zijn en op gezichtsniveau uitsteken.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
 • De nummering van de verdiepingen zijn duidelijk aangegeven op elk bordes.
Theater/bioskoop
 • De verlichting van de treden is niet verblindend.
 • Het personeel staat ter beschikking om personen te helpen om zich in de zaal te installeren.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Ontvangst
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een lawaaierige omgeving.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
 • De verlichting volstaat niet.
Horizontale beweging
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
 • Het ontbreken aan contrast tussen de vloer en de muren bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • Er is verblindende vloerverlichting op een deel van het pad.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
Restauratiezaal
 • Het personeel is niet ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, de kaart te verklaren, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De menu’s en kaarten zijn moeilijk leesbaar.
Theater/bioskoop
 • Er is geen beveiliging van de treden.
 • Er is geen audiobeschrijving.
 • Parkeren op straat is mogelijk met een parkeermeter of met de parkeerapplicatie 4411.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Theater/bioskoop
 • De verlichting is voldoende bij de installaties en de uitgang.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te gebruiken.
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Restauratiezaal
 • Er zijn geen ronde of ovalen tafels voor X personen.
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
Theater/bioskoop
 • Er is geen programmatie met ondertiteling.
 • Er is geen programmatie met vertaling in gebarentaal.
 • Parkeren gebeurt op straat: ofwel met een parkeermeter, ofwel met de parkeerapplicatie 4411.
 • De ruimten op de niveaus 4 en 5 hebben hoge plafonds en kunnen, afhankelijk van de drukte, lawaaierig en galmend zijn.
 • Het gebruik van een inductielus is mogelijk in de grote zaal "KVS Bol". Dit moet echter van tevoren worden aangevraagd, aangezien het niet mogelijk is om online te reserveren. Op bepaalde verdiepingen zijn enkele plaatsen voor dit doel gereserveerd.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
Magnetische inductielus
 • Een mobiele magnetische inductielus is beschikbaar op aanvraag.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Theater/bioskoop
 • Een mobiele magnetische inductielus is beschikbaar op aanvraag.
 • De verlichting is voldoende bij de installaties en de uitgang.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn aan het onthaal
 • Het loket is beglaasd en er is geen inductielus.
 • Het loket is beglaasd of slecht verlicht en biedt geen mogelijkheid tot liplezen.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Restauratiezaal
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn.
 • De toegang tot de kamer is via zijgangen met zicht op de hoogte. De balustrades zijn van glas, wat mensen met hoogtevrees kan storen.
 • Tijdens evenementen, voorstellingen, enz. is de KVS Bol-zaal volledig verduisterd
 • De "KVS Bar" zaal bestaat uit een "boven" en een "beneden" gedeelte. Deze laatste is toegankelijk via 6 onveilige treden (geen leuning en geen contrast op de treden).
 • Bewegwijzering in het gebouw is onvolledig.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • Er is een visueel bericht in de lift.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De plaats is goed verlicht.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
Ontvangst
 • Soms kan er veel lawaai zijn aan het onthaal.
Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
Horizontale beweging
 • Er zijn delen van de plaats in het donker.
Restauratiezaal
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
 • De plaats is lawaaierig.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.