Welkom bij Access-i

Maison du Tourisme des Hautes Fagnes – Cantons de l’Est

Het Maison du Tourisme des Hautes Fagnes - Cantons de l'Est maakt deel uit van het netwerk van Maisons du Tourisme in het Waalse Gewest en heeft als taak de toeristen die naar de Cantons de l'Est komen te ontvangen en te informeren.

Het Maison du Tourisme des Hautes Fagnes - Cantons de l'Est bevindt zich in het centrum van Malmédy op de Place Ablert 1er in de onmiddellijke nabijheid van de parkeerplaats. Hier vindt u alle informatie voor alle toeristische activiteiten in een comfortabele, ontspannen en verbonden ruimte, ook voor mensen met speciale behoeften.

Deze ruimte is geopend van maandag tot zondag van 15/04 tot 15/09, evenals tijdens schoolvakanties. Van 16/09 tot 14/04 is hij echter op maandag en dinsdag gesloten. De gedetailleerde openingstijden staan op de website en zijn ook aangegeven op de hoofd- en alternatieve toegangsdeuren.

Toegang is mogelijk via 2 ingangen. De hoofdingang ligt aan de straat en is toegankelijk via een opstapje, de alternatieve ingang is toegankelijk via een helling en heeft een noodknop.

Veel informatie en activiteiten zijn ook te vinden op hun website.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

De hoofdingang is een naar buiten draaiende deur met een opstapje (drempelhoogte +/- 8 cm).

De alternatieve toegangsdeur is ook een naar buiten draaiende deur, toegankelijk via een hellingbaan, en heeft een noodknop.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

De kelder is alleen toegankelijk via de trap met een elektrische traplift (stoel). Er is geen lift.

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Mogelijkheid van een afgiftepunt in de onmiddellijke nabijheid van de alternatieve ingang.

De hoofdingang is een naar buiten draaiende deur met een trede (drempelhoogte +/- 8 cm).

De alternatieve toegangsdeur is eveneens een naar buiten draaiende deur, toegankelijk via een helling en voorzien van een noodknop.

Het personeel ziet mensen aankomen bij de hoofdingang, maar niet bij de alternatieve ingang (maar er is wel een noodknop).

De receptie heeft een lage balie.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

De kelder is alleen toegankelijk via de trap. Er is geen lift.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een duidelijk aangegeven alternatieve ingang.
 • De alternatieve ingang is permanent open.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is één trede aan de ingang.

Mogelijkheid van een afgiftepunt in de onmiddellijke nabijheid van de hoofdingang of de alternatieve ingang.

De hoofdingang is een naar buiten draaiende deur met een trede (drempelhoogte +/- 8 cm).

De alternatieve toegangsdeur is eveneens een naar buiten draaiende deur, toegankelijk via een helling en voorzien van een noodknop.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

De kelder is alleen toegankelijk via de trap met een elektrische traplift (zitje). Er is geen lift.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is één trede van minder dan 18 cm te nemen.
 • De alternatieve ingang is permanent open.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de paden is voldoende.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Horizontale beweging
 • De gevaarlijke voorwerpen langs de paden werden beveiligd.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

De glazen wanden (tussen binnen en buiten) zijn visueel beveiligd door de plaatsing van het meubilair langs het glas.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het meubilair is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Horizontale beweging
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

De structuur van de plaats is eenvoudig.

Constante aanwezigheid van personeel bij de receptie om bijstand te verlenen.

De ruimte voor tijdelijke tentoonstellingen/activiteiten in de kelder is niet opgenomen in de certificering.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.