Welkom bij Access-i

MUMONS

MUMONS, Wetenschappen, Kunsten & Curiosa

De universiteit van Mons heeft haar museum geopend in het hart van het voormalige klooster van de Visitandines, een Waals erfgoedgebouw dat veel geheimen van de geschiedenis herbergt.

Een van de belangrijkste taken van een museum is het tentoonstellen van zijn collecties. De universiteit heeft bijvoorbeeld honderdduizenden kostbare boeken, kaarten en plattegronden, kunstwerken, oude wetenschappelijke instrumenten en een heleboel andere voorwerpen, allemaal verbonden met haar geschiedenis en haar vele activiteiten ! Van de Gutenberg Bijbel tot de Nokia 3310, we bewaren bijna alles! Als er gebeurtenissen of thema's opduiken, stelt het museum ze tentoon.

Momenteel wordt het thema van het onzichtbare behandeld op de begane grond en de 2e verdieping, terwijl de geschiedenis van de visitandinnes wordt verteld in de crypte, in de permanente tentoonstelling. De 1e verdieping is gereserveerd voor de universiteitsgebouwen. 

De website van het MUMONS geeft een alternatieve ingang aan in de Rue Rossignol, op niveau -2 van het museum. Een belknop opent de automatische deuren, maar er kan geen contact worden opgenomen met het personeel voor hulp bij het bereiken van niveau 0 en/of de receptie.

Exploring the Invisible, een spannende visuele reis 

Hou je vast, want de wetenschappelijke fototentoonstelling "Exploring the Invisible" komt voor een 3e editie naar MUMONS !

Zodra je het museum binnenkomt, word je verleid door de foto's die zich voor je ogen ontvouwen en je meenemen naar verrassende maar zeer echte werelden !

Een paar maanden geleden begon het MUMONS team aan een prachtig avontuur : het verzamelen en selecteren van de mooiste wetenschappelijke beelden die in de laboratoria van de universiteit zijn gemaakt, met de bedoeling ze als echte kunstwerken tentoon te stellen. Ergens tussen wetenschappelijk onderzoek en hedendaagse kunst, ontdek je dingen die meestal niet te zien zijn omdat ze te klein, te ver weg, te verborgen of te abstract zijn.

In het kader van de Erfgoeddagen 2024 op 7 en 8 september organiseerde het museum een aangepast bezoek in gebarentaal met zijn partner in Montpellier "Les Cèdres", een opvang- en begeleidingsdienst voor studenten met een handicap. 

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.

Aandachtspunten

Bewegwijzering
 • Er is geen aangepast plan van de plaatsen beschikbaar.
Gebied
 • Het interieur van de winkels werd niet geanalyseerd.
Identificatie
 • Het gebouw is moeilijk te vinden.

De gereserveerde parkeerplaats ligt tegenover nummer 3 Rue du Rossignol, op een hellende weg.

Er is geen bewegwijzering om de alternatieve PRM-ingang aan de Rue du Rossignol aan te geven. 

De oprit van de PBM heeft een helling van meer dan 11%.

De binnendeur naar de receptie is zwaar. 

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • De alternatieve ingang is open op aanvraag.
 • De toegangsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De deur kan zelfstandig gehanteerd worden.
 • De helling is beveiligd aan de open zijde.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De verlichting volstaat.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk en zichtbaar.
 • De uitrustingen zoals tablets of interactieve polen zijn bruikbaar.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op een helling.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is één trede van minstens 3 cm te nemen.
 • De toegangsweg is erg hellend.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • Er is minstens één te lange helling.
 • De toegangsweg is hellend.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Ontvangst
 • Het loket is te hoog.
Aangepaste toiletten
 • Het toilet is slecht uitgerust.
 • Er is hulp nodig om de deur te openen.

De gereserveerde parkeerplaats ligt tegenover nummer 3 Rue du Rossignol, op een hellende weg.

Er is geen bewegwijzering om de alternatieve PRM-ingang aan de Rue du Rossignol aan te geven.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
 • Er zijn rolstoelen ter beschikking.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen bijna overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk.
 • Er zijn zitplaatsen in elke tentoonstellingsruimte.
 • Er zijn rolstoelen ter beschikking.
 • De verlichting volstaat.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op een helling.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De alternatieve toegangsweg naar de ingang is slecht aangeduid.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk en de alternatieve ingang is moeilijk te vinden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.

De hoofdingang is via een grote trap met treden vanaf de weg, zonder leuningen.

Er is geen informatie die het makkelijk maakt om de alternatieve ingang te vinden, of de belknop voor het automatisch openen van de PBM-deur. 

De binnendeuren van het museum zijn altijd open tijdens de openingsuren. 

Op de 2e verdieping is een deel van de tentoonstelling in het donker, in een doos waar de circulatie Z-vormig is. Het is moeilijk om via de ophangingen de weg naar buiten te vinden.

In de crypte is een deel van de tentoonstelling aangepast (reliëfmodel en braille) in samenwerking met de Vrienden van de Blinden van Ghlin. 

Sterke punten

Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • De gevaarlijke voorwerpen langs de paden werden beveiligd.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Tentoonstelling
 • Het is mogelijk om de tentoongestelde werken aan te raken.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Ontvangst
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde helling op het logische pad.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.
 • Slechts een klein deel van de tentoonstelling is aangepast (aanraken, voelen, horen).
 • Er is geen audiobeschrijving.

De hoofdingang is via een grote trap met treden vanaf de weg, zonder leuningen.

Er is geen informatie die het makkelijk maakt om de alternatieve ingang te vinden, of de belknop voor het automatisch openen van de PBM-deur.  

De binnendeuren van het museum zijn altijd open tijdens de openingsuren. 

Op de 2e verdieping is een deel van de tentoonstelling in het donker, in een doos waar de circulatie Z-vormig is. Het is moeilijk om via de ophangingen de weg naar buiten te vinden.

In de crypte is een deel van de tentoonstelling aangepast (reliëfmodel en braille) in samenwerking met de Vrienden van de Blinden van Ghlin. 

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De nummering van de verdiepingen zijn duidelijk aangegeven op elk bordes.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
Horizontale beweging
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
 • Het ontbreken aan contrast tussen het meubilair en de omgeving bemoeilijkt de verplaatsingen.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • Er is geen bezoekersgids met grote tekens.
 • Een audiogids die zich niet automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.

Als onderdeel van de Erfgoeddagen 2024 is er een rondleiding in gebarentaal gepland met "Les Cèdres" (een hulpdienst voor studenten met speciale behoeften).

Nog te bevestigen voor de Erfgoeddagen : als je de beschrijvingsfiches voor elk bezienswaardigheid op de tour downloadt met behulp van een QR-code, is het mogelijk om technische fiches in gebarentaal te krijgen via de Izytravel-applicatie. 

Als het Izytravel-systeem niet werkt voor het downloaden van de informatiebladen, verbindt het museum zich ertoe de informatiebladen voor iedereen beschikbaar te maken op zijn website.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Tentoonstelling
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • De werken worden op een eenvoudige en begrijpbare manier voorgesteld.
 • De verlichting is voldoende en doorlopend langs het bezoek.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Tentoonstelling
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Er worden geen geleide bezoeken in gebarentaal georganiseerd.
 • Er is geen aangepast brandalarm (visueel of trillend).

Als onderdeel van de Erfgoeddagen 2024 is er een rondleiding in gebarentaal gepland met "Les Cèdres" (een hulpdienst voor studenten met speciale behoeften).

Nog te bevestigen voor de Erfgoeddagen : als je de beschrijvingsfiches voor elk bezienswaardigheid op de tour downloadt met behulp van een QR-code, is het mogelijk om technische fiches in gebarentaal te krijgen via de Izytravel-applicatie. 

Als het Izytravel-systeem niet werkt voor het downloaden van de informatiebladen, verbindt het museum zich ertoe de informatiebladen voor iedereen beschikbaar te maken op zijn website.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Tentoonstelling
 • De omgeving is rustig.
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • Een audiogids met hoofdtelefoon en geluidsafstelling is beschikbaar.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • De geluidsberichten zijn niet visueel beschikbaar.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Tentoonstelling
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.

De hoofdingang is via een grote trap met treden vanaf de weg, zonder leuningen.

Er is geen informatie die het makkelijk maakt om de alternatieve ingang te vinden, of de belknop voor het automatisch openen van de PBM-deur.  

De binnendeuren van het museum zijn altijd open tijdens de openingsuren. 

Op de 2e verdieping is een deel van de tentoonstelling in het donker, in een doos waar de circulatie Z-vormig is. Het is moeilijk om via de ophangingen de weg naar buiten te vinden.

In de crypte is een deel van de tentoonstelling aangepast (reliëfmodel en braille) in samenwerking met de Vrienden van de Blinden van Ghlin. 

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • Er is een geluidsbericht in de lift.
 • Er is een visueel bericht in de lift.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • Het is niet nodig op het ticket op voorhand te kopen.
 • De verlichting is voldoende en doorlopend langs het bezoek.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen zijn niet voorzien van handlijsten.
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast geleid bezoek voorzien.
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling wordt op de klassieke wijze voorgesteld.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • Een deel van de tentoonstelling is in het donker.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.