Welkom bij Access-i

Musée d’histoire naturelle et vivarium de Tournai

Het museum bevindt zich in de Cour d'Honneur van het stadhuis, rue Saint Martin 52.

Mooie tentoonstelling aangepast aan alle leeftijden, schoolgroepen, families, ... Mogelijkheid tot aangepaste bezoeken op aanvraag, in samenwerking met de Dienst voor Toerisme: interactieve en ludieke wandeling, geluids-, tast- en geurwandeling.

De hoofdgalerij stelt genaturaliseerde dieren tentoon. In het vivarium worden levende dieren tentoongesteld. Buiten kunt u de tuin en het vlinderhuis bezoeken.

 

Opgericht in 1828 tijdens de Nederlandse periode, opende dit eerste museum van het land zijn deuren voor het publiek in 1829.

In 1839 verhuisde het museum naar een galerij en een vierkante zaal ontworpen door de architect Bruno Renard op de huidige locatie, de voormalige brouwerij van de Sint-Maartensabdij. Tijdens de uitbreiding en de verbouwing, die in juni 2001 werd ingehuldigd, heeft de scenografie gezorgd voor het behoud van het "rariteitenkabinet", dat de bezoeker onderdompelt in de sfeer van de 19e-eeuwse natuurhistorische kabinetten, evenals een galerij met even zeldzame als buitengewone genaturaliseerde dieren. U kunt er de eerste olifant ontdekken die in 1839 in België aankwam en die door de Federatie Wallonië-Brussel als schat is erkend.

In de hoofdgalerij worden verwilderde dieren tentoongesteld.

In het vivarium worden levende dieren tentoongesteld.

In samenwerking met de Dienst voor Toerisme zijn op aanvraag aangepaste rondleidingen mogelijk: interactieve en ludieke wandelingen, geluid-, tast- en geurwandelingen.

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
 • Het personeel heeft van een opleiding genoten voor het onthaal van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.

Mogelijkheid om het hele museum te zien: het museum is toegankelijk op de begane grond, behalve het Vivarium, dat toegankelijk is via de receptie.

De toegang is vanaf de Cour d'Honneur, op de kasseien. U kunt parkeren op een gereserveerde plaats naast de ingang of u daar laten afzetten. Toegang vanaf de Saint-Martinstraat is niet mogelijk. 

De toegangsdeur is smal: 83 cm vrije ruimte voor één deurvleugel. De tweede deur kan worden geopend met behulp van personeel uit de buurt.

2 niveauverschillen worden gecompenseerd door een aangepaste lift of een hellingbaan.

Het sanitair is goed uitgerust, behalve de hoogte van de toiletpot (42 cm).

De verlichting is goed met uitzondering van het vivariumgedeelte om inhoudelijke redenen. Overal is echter personeel aanwezig en beschikbaar om te helpen. 

Een deel van de tentoonstelling is toegankelijk in de tuin en de serre.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De toegangsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
Ontvangst
 • Er is een mobiel betaaltoestel.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Bepaalde tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De verlichting volstaat.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de paden is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De helling is beveiligd aan de open zijde.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
 • De verlichting volstaat.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk en zichtbaar.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De helling is beveiligd aan de open zijde.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.

Aandachtspunten

Aangepaste toiletten
 • Het toilet is slecht uitgerust.

Mogelijkheid om het hele museum te zien: museum toegankelijk op hetzelfde niveau, behalve het Vivarium, dat toegankelijk is via veilige trappen of door terug te gaan via de receptie.

De toegang is vanaf de Cour d'Honneur, op de kasseien. U kunt parkeren op een gereserveerde plaats naast de ingang of u daar laten afzetten. Toegang vanaf de Saint-Martinstraat is niet mogelijk. 

De toegangsdeur is smal: 83 cm vrije ruimte voor één deurvleugel. De tweede deur kan worden geopend met behulp van personeel uit de buurt.

2 niveauverschillen worden gecompenseerd door een aangepaste lift of een hellingbaan.

Het sanitair is goed uitgerust, behalve de hoogte van de toiletpot (42 cm).

De verlichting is goed met uitzondering van het vivariumgedeelte om inhoudelijke redenen. Overal is echter personeel aanwezig en beschikbaar om te helpen. 

Een deel van de tentoonstelling is toegankelijk in de tuin en de serre.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Er is minstens 1 parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
 • Er zijn vouwstoelen ter beschikking.
 • De verlichting volstaat.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • Er vallen enkele treden te nemen die voorzien zijn van handlijsten.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de paden is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Verticale beweging
 • De trappen zijn uitgerust met handlijsten aan weerszijden.
 • De trappen zijn veilig.
 • Er is een trap met maximaal 6 treden.
 • Er is een lift.
 • Er is een handgreep in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk.
 • Er zijn zitplaatsen in elke tentoonstellingsruimte.
 • Er zijn vouwstoelen ter beschikking.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Mogelijkheid tot aangepaste bezoeken op aanvraag, in samenwerking met de Dienst voor Toerisme: interactieve en ludieke wandeling, geluids-, tast- en geurwandeling.

Bij de ingang van het vivarium moet men over de plastic strips bij de trap klimmen. Binnen in het vivarium bevindt zich een tak op 1,80 m hoogte, maar het aangepaste bezoek wordt begeleid. 

Er is geen podotactiele tegel bovenaan de trap maar de vloer verandert en het bezoek wordt begeleid.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten zonder toeslag.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.
Tentoonstelling
 • Geleide en aangepaste bezoeken worden georganiseerd op aanvraag.
 • Een audiogids die zich automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.
 • Het is mogelijk om reproducties van de werken aan te raken.
 • Het is mogelijk om de tentoongestelde werken aan te raken.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Er is ten minste één niet-beveiligde helling op het logische pad.
 • Op bepaalde plaatsen langs het pad is de doorgang lager dan 2 m.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.

Mogelijkheid tot aangepaste bezoeken op aanvraag, in samenwerking met de Dienst voor Toerisme: interactieve en ludieke wandeling, geluids-, tast- en geurwandeling.

Bij de ingang van het vivarium moet men over de plastic strips bij de trap klimmen. Binnen in het vivarium bevindt zich een tak op 1,80 m hoogte, maar het aangepaste bezoek wordt begeleid. 

Er is geen podotactiele tegel bovenaan de trap maar de vloer verandert en het bezoek wordt begeleid. 

De verlichting is goed, behalve in het vivarium om inhoudelijke redenen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Er zijn geen obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • De verlichting volstaat.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De gevaarlijke voorwerpen langs de paden werden beveiligd.
 • De beglaasde wanden en deuren zijn beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het meubilair is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
 • De treden van de trap zijn gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Tentoonstelling
 • Een audiogids die zich automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.
 • De meerderheid van de werken zijn van nabij te bekijken.
 • Geleide en aangepaste bezoeken worden georganiseerd op aanvraag.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Op bepaalde plaatsen langs het pad is de doorgang lager dan 2 m.
 • De verlichting volstaat niet.

Mogelijkheid tot aangepaste bezoeken op aanvraag, in samenwerking met de Dienst voor Toerisme: interactieve en ludieke wandeling, geluids-, tast- en geurwandeling.

De verlichting is goed, behalve in het vivarium om inhoudelijke redenen. Mogelijkheid tot aangepast bezoek.

 

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • Het personeel heeft een opleiding genoten voor het onthaal van dove personen.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • Een persoon die gebarentaal kent is na voorafgaande aanvraag beschikbaar.
 • De verlichting volstaat.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Tentoonstelling
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling is aangepast (aanraken, voelen, zien).
 • Een bezoek in Vlaamse gebarentaal is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Mogelijkheid tot aangepaste bezoeken op aanvraag, in samenwerking met de Dienst voor Toerisme: interactieve en ludieke wandeling, geluids-, tast- en geurwandeling.

De verlichting is goed, behalve in het vivarium om inhoudelijke redenen. Mogelijkheid tot aangepast bezoek.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Tentoonstelling
 • De omgeving is rustig.
 • Een aangepast bezoek is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling is afwisselend (aanraken, voelen, zien, horen).
 • Schriftelijke verklaringen zijn beschikbaar.
 • De werken worden op een eenvoudige en begrijpbare manier voorgesteld.
 • Een audiogids met hoofdtelefoon en geluidsafstelling is beschikbaar.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Aandachtspunten

Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

Mogelijkheid tot aangepaste bezoeken op aanvraag, in samenwerking met de Dienst voor Toerisme: interactieve en ludieke wandeling, geluids-, tast- en geurwandeling.

Bij de ingang van het vivarium moet men over de plastic strips bij de trap klimmen. Binnen in het vivarium bevindt zich een tak op 1,80 m hoogte, maar het aangepaste bezoek wordt begeleid. 

De verlichting is goed, behalve in het vivarium, vanwege de inhoud. Mogelijkheid tot aangepast bezoek en het personeel is overal aanwezig en beschikbaar om te helpen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De verlichting volstaat.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Verticale beweging
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
 • De treden van de trap zijn gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
 • De trappen zijn veilig.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Tentoonstelling
 • De geleide bezoeken kunnen per telefoon gereserveerd worden.
 • Er worden aangepaste geleide bezoeken voor kinderen georganiseerd.
 • Een aangepast bezoek is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • De tentoonstelling is afwisselend (aanraken, voelen, zien, horen).
 • De werken worden op een eenvoudige en begrijpbare manier voorgesteld.
 • De plaats is rustig.
 • Wandelingen buiten met dieren die van dichtbij zichtbaar zijn.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.