Welkom bij Access-i

MY HOTEL

MY HOTEL verwelkomt u in een verfijnd en vriendelijk kader, op een steenworp van het centrum van Malmedy en op minder dan 10 km van Spa-Francorchamps. Rust, ontspanning en adembenemende landschappen zijn aan de orde van de dag! 

De certificering heeft geen betrekking op de wellness-afdeling.

Naast de klassieke kamers beschikt het hotel over 2 aangepaste kamers, een restaurant, een groot buitenterras en een wellnessruimte.

 

Sterke punten

Bewegwijzering
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Er is een mobiel betaaltoestel.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
Kamer
 • Een aangepaste kamer van voldoende grootte is beschikbaar.
 • Een schakelaar en stopcontact zijn bereikbaar vanaf het bed.
 • De aangepaste kamer beschikt over een aangepaste doucheruimte en toilet.
Douchekamer
 • De aangepaste douche is voorzien van een stoel en handgrepen.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De toegangsvoorziening is buiten bereik.
Verticale beweging
 • De diepte van de liftkooi ligt tussen 130 en 140 cm.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • De ruimte rond het toiletstoel is te klein.
Restauratiezaal
 • Het buffet laat niet toe om zich zelfstandig te bedienen.
 • De tafels hebben een centrale voet die hinderend kan zijn om zich correct te positioneren.
Kamer
 • Het bed is te hoog (hoger dan 53 cm).
Douchekamer
 • De ruimte rond het toilet is te klein.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Wachtkamer
 • Er zijn zitplaatsen.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • Er is een handgreep in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen en te betalen, ...
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • Er valt geen trede te nemen.
Kamer
 • Er zijn meerdere kamers die voldoende groot zijn en bereikbaar zijn per lift.
 • De kamer beschikt over een afzonderlijke doucheruimte met een aangepast toilet.
Douchekamer
 • De aangepaste douche is voorzien van een stoel en handgrepen.
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
Kamer
 • Er is personeel beschikbaar om te begeleiden tot aan de kamer.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
 • De trappen zijn niet veilig.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
 • De nummering van de verdiepingen zijn duidelijk aangegeven op elk bordes.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
Kamer
 • De toegangsdeur tot de kamer is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • Er is personeel beschikbaar om te begeleiden tot aan de kamer.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • Er minstens één niet-beveiligde glazen deur.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
 • Het ontbreken aan contrast tussen de vloer en de muren bemoeilijkt de verplaatsingen.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De verlichting is niet doorlopend.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
 • De trappen beschikken over een niet-beveiligde handlijst.
 • De trappen zijn niet veilig.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
 • Het Wi-Fi is beschikbaar op aanvraag.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • Er zijn ronde of ovalen tafels voor X personen.
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Aangepaste toiletten
 • Het is onmogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Restauratiezaal
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
Kamer
 • Er is geen kamer uitgerust met een aangepast brandalarm (visueel of trillend).
 • Er is geen kamer uitgerust met een aangepaste bel (visueel of trillend signaal).

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • De tarieven worden niet aan het onthaal aangeduid.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Kamer
 • Er is geen kamer uitgerust met een aangepast brandalarm (visueel of trillend).

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • De ingangsvoorziening is gemakkelijk te vinden en te gebruiken.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
 • De plaats is goed verlicht.
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...
Kamer
 • Het personeel is beschikbaar om de kamer en de uitrusting ervan te tonen.

Aandachtspunten

Verticale beweging
 • Er is geen geluids- of visueel bericht in de lift.
Restauratiezaal
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.