Welkom bij Access-i

Observatoire Centre Ardenne

Het Observatoire Centre Ardenne is een openbaar astronomisch observatorium in Grapfontaine in België, in de provincie Luxemburg. Het is het enige openbare, generalistische en permanente observatorium in Wallonië. Het beschikt over 6 koepels, waarvan één geschikt is voor PBM, en een van de krachtigste telescopen van België.
 
De vereniging organiseert talrijke activiteiten voor ontdekking, opleiding en beheer die voor iedereen toegankelijk zijn in de Franstalige en Duitstalige gebieden van het land en aan de kust. Duizenden leden nemen deel en engageren zich in meer dan 60 secties om deze beweging van permanente vorming voortdurend te vernieuwen.

Het Observatorium organiseert geen rondleidingen voor mensen met begripsproblemen of zintuiglijke handicaps.

De presentatie van de tentoonstelling is klassiek, maar met veel visuele hulpmiddelen. Er is altijd een gids aanwezig die het thema toelicht. Sommige zalen zijn donker zodat de sterren of de fosforescerende dragers te zien zijn.

Bezoeken aan de sterrenwacht vinden meestal plaats in groepsverband en na reservering, per e-mail of telefoon of via de website.

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Bewegwijzering
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Het terrein beschikt over 2 gereserveerde parkeerplaatsen. Ze bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van de verschillende ingangen.

De verschillende ruimten zijn zowel binnen als buiten toegankelijk. De buitenpaden zijn geasfalteerd en maken een goede circulatie op het terrein mogelijk.

Alle deuren hebben een gelijkvloerse toegang.

Voor de PBM-koepel is er een verticale platformlift waarmee een persoon in een elektrische rolstoel de hemel vanaf het toestel kan bekijken. Het platform is toegankelijk via een mobiele (brede) hellingbaan om een kleine trede te compenseren. De persoon wordt op het platform begeleid door de gids en heeft de uitleg zoals iedereen.

De kamers zijn ruim en het meubilair is verplaatsbaar.

Het enige toilet op het terrein is aangepast voor PBM. De deurklink van het toilet heeft geen toegang van minstens 50 cm. Hulp kan nodig zijn. Het toilet is uitgerust met steungrepen. De wastafel heeft een voldoende, maar licht verschoven draaibereik.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Horizontale beweging
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.
 • Er is een toegankelijke wastafel buiten het aangepaste toilet.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk en zichtbaar.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • Bepaalde tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
Restauratiezaal
 • Alle tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
Theater/bioskoop
 • Alle zalen beschikken over voorbehouden plaatsen die goed zicht bieden.

Het terrein beschikt over 2 gereserveerde parkeerplaatsen. Ze bevinden zich in de onmiddellijke nabijheid van de verschillende ingangen.

De verschillende ruimten zijn zowel binnen als buiten toegankelijk. De buitenpaden zijn geasfalteerd en maken een goede circulatie op het terrein mogelijk.

Alle deuren hebben een gelijkvloerse toegang.

De zalen zijn ruim en het meubilair is verplaatsbaar. In alle kamers zijn zitplaatsen aanwezig.

Het enige toilet op het terrein is aangepast voor PBM. De deurklink van het toilet heeft geen toegang van minstens 50 cm. Hulp kan worden gevraagd. Het toilet is uitgerust met steungrepen. De wastafel is aanwezig maar buiten het toilet.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De volledige inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk.
 • Er zijn zitplaatsen in elke tentoonstellingsruimte.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.
 • Er valt geen trede te nemen.

Er zijn geen aangepaste rondleidingen. De presentatie van de tentoonstelling is klassiek, maar met veel visuele hulpmiddelen. Er is altijd een gids aanwezig die het thema toelicht.

Bezoeken aan het observatorium vinden meestal plaats in groepen en op reservering, per e-mail of telefoon of via de website.

De binnencirculatie is eenvoudig en alleen op de begane grond. In alle zalen zijn zitplaatsen beschikbaar.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten zonder toeslag.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Restauratiezaal
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Horizontale beweging
 • Er is ten minste één niet-beveiligde trede op het logische pad.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.
 • De tentoonstelling is niet aangepast omdat de inhoud ervan voornamelijk visueel is.

Er zijn geen aangepaste rondleidingen. De presentatie van de tentoonstelling is klassiek, maar met veel visuele hulpmiddelen. Er is altijd een gids aanwezig die het thema toelicht. Sommige zalen zijn donker zodat de sterren of de fosforescerende dragers te zien zijn.

Bezoeken aan het observatorium vinden meestal plaats in groepen en op reservering, per e-mail of telefoon of via de website.

De binnencirculatie is eenvoudig en alleen op de begane grond. In alle zalen zijn zitplaatsen beschikbaar.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Restauratiezaal
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen in contrasterende om de verplaatsingen te vergemakkelijken.
Tentoonstelling
 • Er is geen bezoekersgids met grote tekens.
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.

Er zijn geen aangepaste rondleidingen. De presentatie van de tentoonstelling is klassiek, maar met veel visuele hulpmiddelen. Er is altijd een gids aanwezig die het thema toelicht. Sommige zalen zijn donker zodat de sterren of de fosforescerende dragers te zien zijn.

Bezoeken aan het observatorium vinden meestal plaats in groepen en op reservering, per e-mail of telefoon of via de website.

De binnencirculatie is eenvoudig en alleen op de begane grond.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • Er worden geen geleide bezoeken in gebarentaal georganiseerd.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • Er is geen aangepast brandalarm (visueel of trillend).
Restauratiezaal
 • Er zijn geen ronde of ovalen tafels voor X personen.

Er zijn geen aangepaste rondleidingen. De presentatie van de tentoonstelling is klassiek, maar met veel visuele hulpmiddelen. Er is altijd een gids aanwezig die het thema toelicht. Sommige zalen zijn donker zodat de sterren of de fosforescerende dragers te zien zijn.

Bezoeken aan het observatorium vinden meestal plaats in groepen en op reservering, per e-mail of telefoon of via de website.

De binnencirculatie is eenvoudig en alleen op de begane grond.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Theater/bioskoop
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus beschikbaar.
 • De verlichting is niet voldoende bij de installaties en de uitgang.

Er zijn geen aangepaste rondleidingen. De presentatie van de tentoonstelling is klassiek, maar met veel visuele hulpmiddelen. Er is altijd een gids die het thema toelicht. Sommige zalen zijn donker zodat de sterren of de fosforescerende dragers te zien zijn.

Bezoeken aan de sterrenwacht gebeuren meestal in groep en op reservering, per e-mail of telefoon of via de website.

De binnencirculatie is eenvoudig en alleen op de begane grond. In alle zalen zijn zitplaatsen beschikbaar.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Er zijn delen van de plaats in het donker.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast geleid bezoek voorzien.
 • Een deel van de tentoonstelling is in het donker.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.