Welkom bij Access-i

Pôle Pierre

Les Carrières de la Pierre Bleue Belge SA sont parmi les leaders de l’extraction, du sciage et du façonnage de pierre bleue en Europe. Leurs trois sites d’exploitation situés dans la région de Soignies en Belgique produisent plus de 50 000 m3 de blocs de Petit Granit-Pierre Bleue de Belgique® par an.

Avec un chiffre d’affaires annuel approchant 24.000.000 €, les Carrières de la Pierre Bleue Belge emploient près de 250 personnes.

Leur savoir-faire repose sur une tradition séculaire d'exploitation de la pierre bleue de Belgique®. Notre expertise, jointe à notre éthique du respect et de la créativité, vous font bénéficier d'une qualité unique au monde.

Sterke punten

Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Er is geen personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
Bewegwijzering
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Er is geen specifiek plan beschikbaar (aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen).
Identificatie
 • Het gebouw is moeilijk te vinden.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • Er is minstens één te lange helling.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • Het gebouw is moeilijk herkenbaar.
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • Het toilet is slecht uitgerust.
 • De breedte van de deuropeningen ligt tussen 80 en 85 cm.
Tentoonstelling
 • Het grootste deel van de inhoud van de tentoonstelling is niet toegankelijk of zichtbaar.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een duidelijk aangegeven alternatieve ingang.
 • De alternatieve ingang is permanent open.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Wachtkamer
 • Er zijn zitplaatsen.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.
 • Er valt geen trede te nemen.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk herkenbaar.
 • De breedte van de deuropeningen ligt tussen 80 en 85 cm.
 • De helling is niet met een handlijst voorzien.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • De ondergrond is onregelmatig.
 • Enkele doorgangszones zijn te smal.
Verticale beweging
 • Er is geen lift.
Tentoonstelling
 • Er zijn onvoldoende zitplaatsen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De gevaarlijke voorwerpen langs de paden werden beveiligd.
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
 • Er is een niet-beveiligde helling op het pad.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het onthaal bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • Op bepaalde plaatsen langs het pad is de doorgang lager dan 2 m.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.
 • Er is geen aangepaste didactische ondersteuning beschikbaar.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen obstakels.
 • Er is contrast.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De toegangsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen.
 • De helling is niet beveiligd aan de open zijde.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
Ontvangst
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • De visuele informatie wordt niet verstrekt met mondelinge mededelingen.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • Het ontbreken aan contrast tussen het meubilair en de omgeving bemoeilijkt de verplaatsingen.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • Er is geen bezoekersgids met grote tekens.
 • Er is geen aangepast bezoek voorzien.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het betaalpunt is moeilijk te vinden.
 • Het betaalpunt is moeilijk te gebruiken.
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De tentoonstelling is niet aangepast aan dove personen omdat de inhoud ervan voornamelijk auditief is.
 • Een deel van de inhoud is ontoegankelijk omdat deze auditief is.
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
Restauratiezaal
 • Er zijn geen ronde of ovalen tafels voor X personen.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het gebouw is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Tentoonstelling
 • De tentoonstelling is niet aangepast aan slechthorende personen omdat de inhoud ervan voornamelijk auditief is.

Sterke punten

Ontvangst
 • De onthaal is rustig.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Het gebouw is moeilijk te vinden.
 • Er is geen bel.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
Horizontale beweging
 • De plaats is lawaaierig.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Tentoonstelling
 • Er is geen aangepast geleid bezoek voorzien.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.