Het informatieportaal over toegankelijkheid

Restaurant de la Brasserie des Fagnes

Pour la première fois dans l'histoire brassicole, la Brasserie des Fagnes a été conçue pour accueillir le visiteur et lui permettre de découvrir librement la production.

Sur place, il vous sera possible de déguster votre bière "Fagnes" préférée, débitée directement d'une des cuves de 1000 litres de la Brasserie.

Toutes les saveurs de la production dans votre verre...

Sterke punten

Personneel
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Personneel
 • Er is geen contactpersoon aanwezig voor de begeleiding van personen met specifieke behoeften.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.

Aandachtspunten

Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
Restauratiezaal
 • Geen enkele tafel laat toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
Restauratiezaal
 • De bediening wordt verzekerd door personeel aan tafel.

Sterke punten

Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken, zich te bedienen, te betalen, ...
 • De bediening gebeurt aan tafel.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
 • De voetpaden werden niet beveiligd met tegels die met de voeten voelbaar zijn.

Sterke punten

Restauratiezaal
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Het ontbreken aan contrast tussen het meubilair en de omgeving bemoeilijkt de verplaatsingen.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Wi-Fi
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
Restauratiezaal
 • Er zijn geen ronde of ovalen tafels voor X personen.
 • De menu’s en kaarten worden op de klassieke manier voorgesteld.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Restauratiezaal
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn.

Sterke punten

Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
Restauratiezaal
 • Het is mogelijk om cash te betalen (munten en biljetten).
 • Het personeel staat ter beschikking om de personen te helpen zich te installeren aan tafel, een keuze te maken op de kaart, zich te bedienen, te betalen, ...