Welkom bij Access-i

Ruines de l'Abbaye de Villers-la-Ville

Ontdek de abdij van Villers, een voormalige cisterciënzer abdij die in 1146 werd gesticht en in 1796 werd verlaten... Het grootste deel van de site is nu een opmerkelijk goed bewaarde ruïne...

Bijna 900 jaar geschiedenis in een groene omgeving in het hart van Waals-Brabant.

De ruïnes, die eigendom zijn van de Belgische Staat, maken deel uit van het uitzonderlijke erfgoed van het Waalse Gewest.

Voor meer informatie over het nieuwe Bezoekerscentrum, zie : www.access-i.be/places.php?p=762

De volledige rondleiding omvat tentoonstellingsruimten in het gebouw van het Bezoekerscentrum, een parcours buiten met een tijdlijn en oriëntatietafels, een panoramisch uitzichtpunt over de hele site en, natuurlijk, de Ruïnes.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • Het personeel heeft van een opleiding genoten voor het onthaal van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • Een plan van de plaats is aan het onthaal beschikbaar.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
Ontvangst
 • De betalingsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De helling is beveiligd aan de open zijde.
 • Een specifiek plan met aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen is beschikbaar.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
Tentoonstelling
 • Het grootste deel van de inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk en zichtbaar.
 • Het grootste deel van de uitrustingen zoals tablets of interactieve polen zijn toegankelijk en bruikbaar.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn niet aangepast.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De toegangsweg is erg hellend.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
Binnenkomst
 • Er is geen bel aan de ingang en het personeel ziet de personen die wensen binnen te komen niet.
 • Er is hulp nodig om de deur te openen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is toegankelijk.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • Er vallen enkele treden te nemen die voorzien zijn van handlijsten.
 • De treden kunnen ontweken worden door een goed aangeduid alternatief pad.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • De trappen zijn uitgerust met handlijsten aan weerszijden.
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De helling is aan weerszijden voorzien van een handlijst.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • Het grootste deel van de inhoud van de tentoonstelling is toegankelijk.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op meer dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn te klein.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op een helling.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De toegangsweg is erg hellend.
 • Er is minstens één te lange helling.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • Er is hulp nodig om de deur te openen.
Ontvangst
 • Er is geen zitplaats in de nabijheid van het onthaal.
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich onvoldoende zitplaatsen langs de paden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
Tentoonstelling
 • Er zijn onvoldoende zitplaatsen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.
Tentoonstelling
 • Geleide en aangepaste bezoeken worden georganiseerd op aanvraag.
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling is aangepast (aanraken, voelen, horen).

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich in een logische verderzetting van het pad.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Tentoonstelling
 • Geleide en aangepaste bezoeken worden georganiseerd op aanvraag.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • De geschreven verklaringen zijn moeilijk leesbaar.
 • Er is geen bezoekersgids met grote tekens.
 • Een audiogids die zich niet automatisch aanpast aan de voortgang van de bezoeker is beschikbaar.
 • De verlichting volstaat niet.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per fax gecontacteerd worden.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De tarieven worden aan het onthaal aangeduid.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Tentoonstelling
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
Wi-Fi
 • De verbinding met de mobiele netwerken, 3G of 4G, verloopt moeizaam op de plaats.
 • Het Wi-Fi is uitsluitend in het onthaal beschikbaar.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
Tentoonstelling
 • Er worden geen geleide bezoeken in gebarentaal georganiseerd.
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De openingsuren zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
 • De prijzen zijn in de nabijheid van deur aangegeven.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Tentoonstelling
 • De omgeving is rustig.
 • De tentoongestelde inhoud is hoofdzakelijk visueel.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
Tentoonstelling
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Tentoonstelling
 • De aangepaste geleide bezoeken kunnen gereserveerd worden door zich direct naar het onthaal te begeven.
 • De geleide bezoeken kunnen per telefoon gereserveerd worden.
 • Een aanzienlijk deel van de tentoonstelling is afwisselend (aanraken, voelen, zien, horen).
 • De plaats is rustig.

Aandachtspunten

Verticale beweging
 • De trappen zijn niet veilig.
Tentoonstelling
 • Er is geen gemakkelijk leesbare informatie.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.