Welkom bij Access-i

Square

Steun :

Het project om 12 VENUES-infrastructuren te controleren en te certificeren werd mogelijk gemaakt door de waardevolle steun van :

                

Let op:
Deze certificering geldt alleen voor het gebouw en niet voor eventuele toekomstige evenementen die daar kunnen plaatsvinden.
Tijdens evenementen kan de indeling van de lokalen veranderen, waardoor de toegankelijkheid zou veranderen. De verantwoordelijkheid voor deze verandering zou dan bij de organisator van het evenement liggen.
Bovendien had het certificeringsbezoek alleen betrekking op het openbare gedeelte van het gebouw en niet op de gehuurde delen.

Beschrijving van de PLAATS :

SQUARE is gelegen in de Kunstberg, een plaats die vandaag de dag een geraffineerde combinatie van cultuur, energie, zaken en vrije tijd herbergt. Op deze historische plek stond ooit het middeleeuwse paleis van de hertogen van Brabant en later, onder de Habsburgers, een centrum van de Europese macht waar in 1831 de eerste Belgische vorst werd beëdigd. Het geluk van de Kunstberg raakte echter op den duur op en de welgestelde straten veranderden in een arme wijk. Uiteindelijk werden de huizen afgebroken en vervangen door een park waar in 1910 de Wereld- en Internationale Tentoonstelling werd gehouden. De Kunstberg, die voortdurend in ontwikkeling is, werd in 1958 heringericht om er het huidige Congrespaleis en de Koninklijke Bibliotheek van België in onder te brengen. De Kunstberg, die dicht bij de Europese instellingen ligt, heeft eindelijk de cirkel rondgemaakt en is opnieuw verbonden met het centrum van de macht in Europa.

Sterke punten

Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Bewegwijzering
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.

Bewegwijzering aan de buitenkant is niet voldoende. Bovendien moet de bewegwijzering binnen worden versterkt, anders kun je verdwalen.

Erg ver om in het gebouw te lopen. 


Het merendeel van de zalen is toegankelijk (13.500 m2). Sommige niveaus zijn echter toegankelijk via een platform dat niet aan de eisen voldoet (te klein)

De PRM ingang is aan de bovenkant van de kubus. Er is echter een eigen parkeerplaats in de kelder. 

Sterke punten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een duidelijk aangegeven alternatieve ingang.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar dat goed is aangeduid en gemakkelijk is te gebruiken.

Het merendeel van de zalen is toegankelijk (13.500 m2). Sommige niveaus zijn echter toegankelijk door middel van platforms of vele treden.

Veel lange gangen zonder rustplaatsen - Rolstoel beschikbaar.

Sterke punten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is een bel aan de ingang waarmee om hulp gevraagd kan worden.
 • De hoofdingang is niet toegankelijk, maar er is een duidelijk aangegeven alternatieve ingang.
Horizontale beweging
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
Verticale beweging
 • De trappen zijn uitgerust met handlijsten aan weerszijden.
 • De trappen zijn veilig.
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.

De hoofdingang is niet toegankelijk voor blinden (te gevaarlijk). Maar er is een alternatieve ingang.

Zeer groot gebouw, moeilijk te begrijpen. 

Een trap belemmert de circulatie ) 2M.

De meeste trappen worden gecompenseerd door liften, behalve enkele tussenniveaus die bereikbaar zijn via een platform of vele treden.

Zeer complex gebouw.

Sterke punten

Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
 • De opening van de deur verloopt automatisch.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er is geen beveiliging van de trap.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
 • Er is geen beveiliging van de trap.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.

Gebrek aan contrast op de treden bij de hoofdingang

De hoofdingang is niet toegankelijk voor visueel gehandicapten (te gevaarlijk). Er is een alternatieve volledig glazen ingang.

Lange gang, sommige missen contrast

Buitenlicht

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang bevindt zich niet in een logische verderzetting van het pad.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er is geen beveiliging van de trap.
Horizontale beweging
 • Er bevinden zich gevaarlijke voorwerpen op de paden.
 • Het ontbreken aan contrast tussen de vloer en de muren bemoeilijkt de verplaatsingen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een huistelefoon met videoscherm.
 • De ingangsvoorziening is gemakkelijk te vinden en te gebruiken.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er is een toegangsslagboom tot de parkeerplaats en geen personeel.
Verticale beweging
 • Het is moeilijk om te weten op welke verdieping men zich bevindt.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een huistelefoon met videoscherm.
 • De ingangsvoorziening is gemakkelijk te vinden en te gebruiken.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er is een toegangsslagboom tot de parkeerplaats en geen personeel.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

Zeer groot gebouw, moeilijk te begrijpen.  Veel verschillende kamers

+ slechte akoestiek

De trappen bij de ingang zijn gevaarlijk. 

 

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een bel dicht bij de deur.
 • Er is een huistelefoon met videoscherm.
 • De ingangsvoorziening is gemakkelijk te vinden en te gebruiken.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
 • De trappen zijn veilig.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Verticale beweging
 • Het is moeilijk om te weten op welke verdieping men zich bevindt.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.