Welkom bij Access-i

Tour & Taxis – Maison de la Poste

Steun :

Het project om 12 VENUES-infrastructuren te controleren en te certificeren werd mogelijk gemaakt door de waardevolle steun van :

                

Let op:
Deze certificering heeft alleen betrekking op het gebouw en niet op toekomstige gebeurtenissen die daarin kunnen plaatsvinden.
Tijdens evenementen kan de indeling van het gebouw veranderen, waardoor de toegankelijkheid verandert. De verantwoordelijkheid voor deze verandering zou dan bij de organisator van het evenement liggen.
Bovendien had het certificeringsbezoek alleen betrekking op het openbare gedeelte van het gebouw en niet op de gehuurde delen.

Beschrijving van de PLAATS :

Met zijn 15 zalen die plaats bieden aan 2 tot 600 deelnemers, getuigt het Posthuis van het herontwikkelde industriële erfgoed van Brussel. De zaal is in 2019 gerenoveerd volgens de laatste normen en voldoet aan al uw eisen op het gebied van ruimte, comfort, uitrusting en veiligheid. Bij alles wat we doen, passen we drie principes toe die onze cultuur weerspiegelen: samenbrengen, glokaal en duurzaam.

Aangrenzende locaties voor grootschalige evenementen.
De hele site van Tour & Taxis biedt 25 hoogwaardige evenementenruimtes naast het Maison de la Poste - elk met een andere ambiance, voor 2 tot 15.000 gasten, van kleine diners tot grootschalige conferenties en tentoonstellingen.

Aantal zalen voor evenementen: 15
Maximale capaciteit (theater): 600 personen
Maximale capaciteit voor één evenement: 600 personen
Grootste kamer (in vierkante meter): 800 vierkante meter.

 

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Bewegwijzering
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

De parkeerplaats heeft een verharde vloer.

Er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen op elke verdieping. Maar dit is niet aangegeven op de vloeren. De toiletten zijn te laag geplaatst (42-43 cm van de vloer). De transferzones zijn te smal (90 cm in plaats van 110 cm). En er is geen 50 cm ruimte bij de deur in het toilet.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Het merendeel van de doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
 • Er is een moeizaam te gebruiken helling, maar het personeel staat ter beschikking om te helpen.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • Bepaalde tafels laten toe om zich correct te positioneren met een rolstoel.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.
 • Er is een toegankelijke wastafel in het aangepaste toilet.
 • De toegang tot de wastafel is mogelijk en gemakkelijk te gebruiken.
Theater/bioskoop
 • Het is mogelijk om zich naar een zitplaats te verplaatsen terwijl de rolstoel naast de gebruiker blijft staan.
 • De persoon kan vergezeld worden door minstens één persoon als er een voorbehouden plaats is/ Er is minsten één gewone zitplaats naast de voorbehouden zitplaats.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • De bekleding van de parkeerplaats is niet aangepast.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De ondergrond is moeilijk berijdbaar.
Toegangsweg vanaf de straat
 • De ondergrond is onregelmatig.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • De ruimte rond het toiletstoel is te klein.
Theater/bioskoop
 • De zaal stelt voorbehouden plaatsen voor, maar deze bieden geen goed zicht.

De parkeerplaats heeft een verharde vloer.

Er zijn aangepaste sanitaire voorzieningen op elke verdieping. Maar dit is niet aangegeven op de vloeren. De toiletten zijn te laag geplaatst (42-43 cm van de vloer). De transferzones zijn te smal (90 cm in plaats van 110 cm). En er is geen 50 cm ruimte bij de deur in het toilet.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
 • Helling of trap: u heeft de keuze.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De verplaatsingen verlopen overal vlot.
 • De ondergrond is hard.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er bevinden zich zitplaatsen langs de paden.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De structuur van de plaats is eenvoudig en laat toe om zich gemakkelijk te oriënteren.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • Er is een handgreep in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • Het aangepast toilet is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn slecht aangeduid.
 • De bekleding van de parkeerplaats is niet ideaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De ondergrond is moeilijk berijdbaar.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
 • De ondergrond is onregelmatig.
Verticale beweging
 • Er is een handlijst aan één zijde van de trap.
Aangepaste toiletten
 • Het aangepast toilet is slecht aangeduid.

Let op: er zijn kiosken bij de ingang van het Gare Maritime wanneer u door de grote Picard Street ingang komt.

De lift beschikt niet over een tekst-naar-spraak voorziening.

De leuningen op de trap steken niet meer dan 40 cm over de bovenkant van de treden uit. 

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • De plaats is op een eenvoudige en intuïtieve manier gestructureerd.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.
Theater/bioskoop
 • Het personeel staat ter beschikking om personen te helpen om zich in de zaal te installeren.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • De parkeerplaats moet overgestoken worden om tot bij de ingang te geraken.
Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde helling op het logische pad.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.

Let op: er zijn niet-contrasterende paaltjes bij de ingang van het Maritiem Station wanneer u door de grote toegangsdeur aan de Rue Picard gaat.

De lift beschikt niet over een tekst-naar-spraak voorziening.

De leuningen op de trap steken niet meer dan 40 cm over de bovenkant van de treden uit. 

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Kunstmatige of natuurlijke geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Geleidelijnen vergemakkelijken de verplaatsingen.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De deur is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Ontvangst
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
Horizontale beweging
 • Het meubilair is in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
 • De nummering van de verdiepingen zijn duidelijk aangegeven op elk bordes.
Theater/bioskoop
 • De verlichting van de treden is niet verblindend.
 • Het personeel staat ter beschikking om personen te helpen om zich in de zaal te installeren.

Aandachtspunten

Horizontale beweging
 • De beglaasde wanden en deuren zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • De deuren zijn niet in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Wi-Fi
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.
Theater/bioskoop
 • De verlichting is voldoende bij de installaties en de uitgang.

Aandachtspunten

Ontvangst
 • Er is geen personeelslid dat gebarentaal kent.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.

Sterke punten

Parkeren
 • De parkeerplaats is vrij toegankelijk.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Ontvangst
 • Het onthaal is gelegen in een rustige omgeving.
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
 • De plaats is gemakkelijk te begrijpen.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Theater/bioskoop
 • De verlichting is voldoende bij de installaties en de uitgang.

Aandachtspunten

Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Theater/bioskoop
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus beschikbaar.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De onthaal is rustig.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • Er is een visueel bericht in de lift.
 • De verlichting volstaat en loopt door op de trappen.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
 • De signalisatie laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
 • Een contactpersoon is aanwezig voor het onthaal en de begeleiding van personen met specifieke behoeften.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
Verticale beweging
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.