Welkom bij Access-i

Théâtre de Vaudeville

Steun :

Het project om 12 VENUES-infrastructuren te controleren en te certificeren werd mogelijk gemaakt door de waardevolle steun van :

                

Let op:
Deze certificering geldt alleen voor het gebouw en niet voor eventuele toekomstige evenementen die daar kunnen plaatsvinden.
Tijdens evenementen kan de indeling van de lokalen veranderen, waardoor de toegankelijkheid zou veranderen. De verantwoordelijkheid voor deze verandering zou dan bij de organisator van het evenement liggen.
Bovendien had het certificeringsbezoek alleen betrekking op het openbare gedeelte van het gebouw en niet op de gehuurde delen.

Beschrijving van de PLAATS :

Een plaats met een rijke geschiedenis. Het Théâtre du Vaudeville is een mythische plaats die geklasseerd is als historisch monument. Het werd ingehuldigd in 1884 en is nog altijd springlevend in het collectieve geheugen. Een recente renovatie heeft het in zijn oude glorie hersteld.

Dit theater biedt een multifunctionele ruimte in een historisch decor met moderniteit en hedendaagse technieken. Een systeem van verschuifbare stoelen onder het podium biedt de mogelijkheid om de parterre in te richten: zittend diner, catwalk parade...

De ligging in het hart van de Koninginnegalerij maakt het tot een zeer gewilde en historische plek, in het hart van de stad niet ver van de Grote Markt. Charmante gastenkamers grenzend aan het theater bieden u de mogelijkheid om een geslaagd evenement in een prachtige omgeving...

Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

Aanwezigheid van een betalende privé-parkeerplaats (niet gecontroleerd), maar geen specifieke parkeerplaats voor de inrichting.

Sterke punten

Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Bewegwijzering
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.

Aanwezigheid van een betalende privé-parkeerplaats (niet gecontroleerd), maar geen specifieke parkeerplaats voor de inrichting.

Er is hulp nodig om de dubbele toegangsdeur te openen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is geen trede aan de ingang.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
Horizontale beweging
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.

Aandachtspunten

Parkeren
 • Er zijn geen voorbehouden parkeerplaatsen.
 • Er is geen parkeerplaats.
Ontvangst
 • Het loket is te hoog.
Horizontale beweging
 • Er zijn meerdere treden te nemen.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • Er is minstens één te sterk hellende helling.
 • Er is minstens één moeilijk te gebruiken helling.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar de toegang verloopt moeilijk.
 • Het toilet is slecht uitgerust.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
Restauratiezaal
 • Het buffet laat niet toe om zich zelfstandig te bedienen.

Aanwezigheid van een betalende privé-parkeerplaats (niet gecontroleerd), maar geen specifieke parkeerplaats voor de inrichting.

Er is hulp nodig om de dubbele toegangsdeur te openen.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • Er is geen trede aan de ingang.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Horizontale beweging
 • De breedte van de gangen is voldoende.
Verticale beweging
 • De trappen zijn uitgerust met handlijsten aan weerszijden.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
Restauratiezaal
 • De breedte van de passages is voldoende.

Aandachtspunten

Parkeren
 • De voorbehouden parkeerplaatsen bevinden zich op meer dan 100 meter van de ingang.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Er bevinden zich onvoldoende zitplaatsen langs de paden.
Horizontale beweging
 • Er zijn enkele treden zonder handlijst.
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
 • Er bevinden zich geen zitplaatsen langs de paden.
Aangepaste toiletten
 • Er zijn geen handgrepen in het toilet.
 • De breedte van de deuropening is smaller dan 80 cm.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
Horizontale beweging
 • Er is ten minste één niet-beveiligde trede op het logische pad.
 • Er is ten minste één niet-beveiligde helling op het logische pad.
Verticale beweging
 • De trappen zijn niet beveiligd met voorzichtigheidstreden aan de spits.
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen en kunnen hulp bieden.
 • Het onthaal bevindt zich tegenover de ingang.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
Ontvangst
 • Reflecties of weerkaatsing van daglicht kunnen het zicht hinderen.
 • De verlichting volstaat niet.
Horizontale beweging
 • Er is ten minste één niet-beveiligde trede op het logische pad.
 • De verlichting volstaat niet.
 • De signalisatie is niet aangepast en laat niet toe om zich eenvoudig te oriënteren.
Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is in deze ruimte beschikbaar.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De ingang is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.
 • De verlichting volstaat niet.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan schriftelijk gecontacteerd worden: SMS of e-mail.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
Ontvangst
 • Het loket is beglaasd of slecht verlicht en biedt geen mogelijkheid tot liplezen.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.
Verlichting
 • Slecht verlichte zones bemoeilijken het liplezen.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen en kunnen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
Verticale beweging
 • De trappen beschikken over minstens één beveiligende handlijst.
Restauratiezaal
 • Het restaurant is in buffetvorm.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Er is geen bel.
 • De verlichting volstaat niet.
Verticale beweging
 • De verlichting van de trappen is onvoldoende.
 • De treden van de trap zijn niet gecontrasteerd.
Horizontale beweging
 • De plaats is duister.
Aangepaste toiletten
 • De toiletten zijn moeilijk te vinden.
Restauratiezaal
 • De plaats is duister.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.