Welkom bij Access-i

Tour Astro (actiris)

De Astrotoren is een Brussels gebouw in de gemeente Sint-Joost-ten-Node in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Hij bereikt een hoogte van 107 meter.

Het werd ontworpen door Albert De Doncker.

Met een oppervlakte van 34.820 m2, verdeeld over 33 verdiepingen, biedt de Astro Tower sinds de bouw in 1976 onderdak aan kantoren. Tot 2005 waren hier de kantoren van Fortis Bank en Fortis Investments gehuisvest.

De toren, die in april 2008 door HPG Belgium NV (eigenaar) aan Luresa-Spanje werd verkocht, onderging een volledige renovatie volgens de Brusselse passiefhuisnorm 2015, die in 2014 van start ging en in het najaar van 2016 werd voltooid. Het nieuwe project is ontworpen door de bureaus Altiplan (Brussel) en Estudio Lamela (Madrid). Na de renovatie is het het hoogste passiefgebouw van Europa.

Bij de oplevering zal het volledige gebouw onderdak bieden aan de 1200 werknemers van Actiris, de werkgelegenheidsbureaus van het Brussels Gewest, de VDAB en Brussels Training.

Er is een parkeergarage in de kelder. Gereserveerde parkeerplaatsen voor gehandicapten zijn beschikbaar op niveau -1. U moet contact opnemen met Actiris om toegang te krijgen tot de parking en een gereserveerde plaats aan te vragen.

(DeepL Traduction)

Sterke punten

Personneel
 • Een contactpersoon is beschikbaar na voorafgaande aanvraag.
 • Er is personeel beschikbaar om te helpen bij de obstakels.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Parkeren
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Identificatie
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.

Aandachtspunten

Bewegwijzering
 • De plaats is complex en de signalisatie volstaat niet om zich te oriënteren.
 • Er is geen aangepast plan van de plaatsen beschikbaar.
 • Er is geen specifiek plan beschikbaar (aanduiding van toegankelijke paden en uitrustingen).

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 100 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
 • De ondergrond is hard.
Binnenkomst
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • De alternatieve ingang is permanent open.
 • De toegangsvoorziening is gemakkelijk te gebruiken.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De deur kan zelfstandig gehanteerd worden.
Ontvangst
 • De vrije ruimte voor het loket is voldoende ruim.
 • Het loket is op geschikte hoogte.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift van voldoende grootte bereikbaar.
 • De lift kan zelfstandig gebruikt worden.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.
Aangepaste toiletten
 • Er is een aangepast toilet beschikbaar, maar het is moeilijk te gebruiken.
 • De toegang tot de wastafel verloopt niet vlot.
 • Er is hulp nodig om de deur te openen.
 • De deur is zwaar.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is minstens 1 voorbehouden parkeerplaats op minder dan 50 meter van de ingang.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn goed aangeduid.
 • De voorbehouden parkeerplaatsen zijn voldoende ruim en horizontaal.
 • Het is mogelijk om een persoon te laten uitstappen in de nabijheid van de ingang.
Toegangsweg vanaf de parkeerplaats
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Toegangsweg vanaf de straat
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De ondergrond is regelmatig en zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk herkenbaar.
 • Het gebouw is gemakkelijk herkenbaar.
 • De alternatieve ingang is permanent open.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
Ontvangst
 • Zitplaatsen zijn beschikbaar in de nabijheid van het onthaal.
Wachtkamer
 • Er zijn zitplaatsen.
Horizontale beweging
 • Er valt geen trede te nemen.
 • De breedte van de gangen is voldoende.
 • Alle doorgangszones zijn voldoende breed.
 • De breedte van de deuropeningen bedraagt minstens 85 cm.
Verticale beweging
 • Er is een lift.
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.
 • Er is een zitplaats in de lift.
 • Er is een handgreep in de lift.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.
Aangepaste toiletten
 • Er is een toilet met handgrepen die gemakkelijk zijn te gebruiken.
 • Er is een wastafel in het aangepaste toilet.
 • De breedte van de deuropening bedraagt minstens 85 cm.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
 • De toegang is een moeilijk haalbare draaideur.
Horizontale beweging
 • De ondergrond is plaatselijk moeilijk berijdbaar.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Geleidehond
 • Geleidehonden worden toegelaten.
Binnenkomst
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een alternatieve ingang.
Ontvangst
 • Het onthaal is niet beglaasd.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen die toegankelijk zijn voor het publiek zijn per lift bereikbaar.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Ontvangst
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
Horizontale beweging
 • Er zijn geen geleidelijnen op de brede paden.

Sterke punten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
Binnenkomst
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een alternatieve ingang.
 • De verlichting volstaat.
Horizontale beweging
 • Het verkeer verloopt zonder obstakels.
 • Het contrast tussen de vloer en de muren vergemakkelijkt de verplaatsingen.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
Verticale beweging
 • Alle verdiepingen zijn per lift bereikbaar.
 • De lift is zelfstandig bruikbaar of er is personeel beschikbaar om te helpen.

Aandachtspunten

Toegangsweg vanaf de straat
 • Er zijn geen geleidelijnen.
Binnenkomst
 • Er is geen voorziening die toelaat om de ingang te identificeren.
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • De deuren zijn niet in contrasterende kleur in verhouding tot de omgeving.
Ontvangst
 • Het personeel ziet de personen die in het gebouw aankomen niet en kunnen geen hulp bieden.
 • Het onthaal is moeilijk te vinden.
Horizontale beweging
 • Sommige beglaasde wanden langs het pad zijn niet beveiligd door een visueel gecontrasteerde markering.
 • Er minstens één niet-beveiligde glazen deur.
 • De signalisatie is onvoldoende om zich te oriënteren.
 • De plaats is complex en er is geen aangepast plan beschikbaar.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is personeel op de parkeerplaats.
 • De verlichting volstaat.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De verlichting volstaat.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • Een persoon die gebarentaal kent is na voorafgaande aanvraag beschikbaar.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Wi-Fi
 • Het is mogelijk om een verbinding te maken met mobiele netwerken, 3G of 4G.
 • Het Wi-Fi is gratis en overal in het gebouw beschikbaar.
Verticale beweging
 • De verdiepingen van het gebouw zijn goed aangeduid.
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • De bel of ingangsvoorziening is moeilijk te vinden.
Ontvangst
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
 • Er is geen informatie beschikbaar in gebarentaal.

Sterke punten

Parkeren
 • Er is personeel op de parkeerplaats.
Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De deuren zijn gemakkelijk autonoom hanteerbaar.
 • De verlichting volstaat.
Ontvangst
 • Het onthaal is open, goed verlicht en biedt mogelijkheid tot liplezen.
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • De instelling kan per e-mail gecontacteerd worden.
 • De verlichting volstaat en doorlopend.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Verticale beweging
 • Er is een visuele aanduiding van de verdiepingen in de lift.
Verlichting
 • De verlichting volstaat en maakt liplezen mogelijk.
Aangepaste toiletten
 • Het is mogelijk om te zien of het toilet bezet of vrij is.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Naargelang de drukte kan er veel lawaai zijn aan het onthaal
 • Er is geen GSM-nummer om de instelling te contacteren.
Magnetische inductielus
 • Er is geen mobiele magnetische inductielus.

Sterke punten

Binnenkomst
 • De ingang is gemakkelijk te vinden.
 • Het gebouw is gemakkelijk te vinden.
 • De ingang is een draaideur, maar er is ook een andere ingang mogelijk.
Ontvangst
 • Het onthaal is gemakkelijk te vinden en dicht bij de ingang.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Verticale beweging
 • De lift is gemakkelijk te gebruiken of er is personeel beschikbaar om te helpen.
 • Er is een geluidsbericht in de lift.
 • Er is personeel om te oriënteren en te begeleiden.
Horizontale beweging
 • De plaats is rustig en goed verlicht.

Aandachtspunten

Binnenkomst
 • Het personeel ziet de personen die aankomen niet.
Ontvangst
 • Soms kan er veel lawaai zijn aan het onthaal.
Access-i vous informe sur l'accessibilité de ce lieu, de par les données relevées sur place, à un instant T. Les modifications éventuelles après la visite d'Access-i relèvent de la responsabilité du gestionnaire.